Innoveren om het steeds beter te doen

Innoveren is bij ons vooral continue verbetering van onze werkwijze. Dit betekent steeds beter de klantvraag doorgronden, hier steeds slimmere en duurzame oplossingen voor bedenken en de projectrealisatie steeds beter organiseren. We hebben met onze innovaties en procesoptimalisaties dus een duidelijk doel voor ogen.

 

Innoveren: risico’s beheersen

Bestaande objecten renoveren levert voor alle betrokkenen risico’s op, omdat niet bekend is of de constructies zelf, inclusief de fundering, nog in goede staat zijn. Bij de verbouwing van station Amsterdam Centraal hebben we wel 800 scans en metingen gedaan om het aangereikte definitieve ontwerp tot detailniveau te doorgronden. De vele puntenwolken komen samen in het 3D-model waarmee alle betrokken partners werken. Deze systematische aanpak is een digitale innovatie die ervoor zorgt dat we de realiteit met alle risico’s vroeg in beeld hebben en kunnen beheersen.

4D visualisatie Amsterdam Centraal station

Innoveren en slim onderhouden

Bij het project Vaarwegen Oost-Nederland zijn we verantwoordelijk voor het jarenlange onderhoud van rivieren, kanalen, kribben en andere objecten, samen met Van den Herik. Deze opgave benaderen we vanuit assetmanagement, wat wil zeggen dat we alles in optimale conditie houden. Op basis van data, plannen en organiseren we voorspelbaar onderhoud om dat voor elkaar te krijgen. Zo benutten we actuele dieptemetingen van passerende binnenvaartschepen om het baggerschip precies naar de juiste locatie te sturen. Door de herhaling van activiteiten en de inzet van algoritmes maken we de onderhoudsplanning steeds effectiever, efficiënter en – heel belangrijk – voorspelbaar. Dit leidt tot betere kwaliteit, minder stremmingen en lagere kosten.

Een nieuwe ontwikkeling is dat we data over de geografische omgeving combineren met onze kennis van assetmanagement. De beheerder krijgt via een dashboard onderhoudsadvies op basis van de classificatie van het object, bijvoorbeeld vanwege zettingen of scheuren. Zo gaan we assetmanagement als een service aanbieden.

Beschikbaar houden

Datagedreven onderhoud heeft ook vele voordelen voor tunnelprojecten, zoals de renovatie van de Hubertustunnel in Den Haag en het meerjarig onderhoud van de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht, samen met partners. We lezen digitaal alle installaties uit, waardoor we inzicht krijgen in het gedrag. Bij afwijkingen, zoals een lagere stroomfrequentie, repareren of vervangen we de betreffende installatie of lamp tijdens regulier onderhoud in de nacht, voordat storingen optreden. Zo houden we de tunnel maximaal beschikbaar, met minimale kosten.

Grootschalig vernieuwen

Data en digitalisering helpen ons om de status van bestaande objecten goed te doorgronden. Dat is erg belangrijk gezien het grote aantal verouderde bruggen en tunnels dat moet worden vervangen of gerenoveerd. Met onze systematische integrale aanpak werken we toe naar een gestandaardiseerd proces of product waarmee we in de vernieuwingsopgave voor klanten een grote slag kunnen slaan. Zo helpen innovaties om steeds beter, slimmer en duurzamer te bouwen aan belangrijke infrastructuur.

Duurzame oplossingen voor verantwoorde infrastructuur

Onze maatschappij kent vele uitdagingen. Natuurlijke grondstoffen en vakmensen zijn schaars. CO2-uitstoot en stikstof moeten omlaag. Het klimaat verandert. We gaan daarom verantwoord om met de mensen en middelen die we voor onze infrastructurele projecten inzetten. Dit betekent voor ons zo min mogelijk verspilling, zo veel mogelijk hergebruik van materialen en zo veel mogelijk gebruik van elektrisch materieel.

Zero emissie bouwplaats

Op het project Vrije Kruising Dijksgracht in Amsterdam gaan we daarin heel ver met ons plan ‘Zero emissie bouwplaats’ dat we nu stap voor stap in de praktijk brengen. Vanaf het begin rijden alle machines op HVO100-brandstof, een synthetische biodiesel met veel minder uitstoot dan gewone diesel. In elke fase zetten we meer elektrisch materieel in met als ambitie om in de loop van het project 100% elektrisch te werken. Het streven is zo min mogelijk materialen als beton en wapening toe te passen. Daarom kozen we voor grondkerende constructies van gewapende grond in plaats van milieubelastende stalen damwanden. Afgegraven grond wordt zoveel mogelijk op locatie hergebruikt.

Groot(s) elektrisch materieel

Op het project Dijksgracht gebruikten we een hybride graafkraan en zetten we een van de eerste elektrische telekranen van Europa in. Op het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp zijn een elektrische verreiker en een elektrische torenkraan voor het inhijsen van de bekisting en staalwapening voor de wanden in gebruik. Samen met onze partners krijgen we dit soort grote stappen voor elkaar.

Duurzaamheidsteam

Binnen Strukton Infra Specials is een enthousiast team volledig bezig met duurzaamheid om ons beleid te vertalen naar de praktijk. Met de focus op emissieloos bouwen, circulariteit en biodiversiteit ondersteunen ze tender- en projectteams. Ze doen dit door te onderzoeken en aan te reiken, en vooral door te enthousiasmeren over wat er allemaal mogelijk is.

Ons duurzaamheidsteam, van links naar rechts: Victorine Dumoulin, Valéry Bosch en Florine Schils

Duurzame stimulans

Met de door onszelf ontwikkelde Duurzaamheidsgame stimuleren we onszelf, onze partners en klanten om buiten de gebaande paden te denken. Op eigen initiatief leggen we klanten duurzamere alternatieven voor, ook als daar niet om wordt gevraagd. Duurzaamheid biedt vele kansen die we maximaal voor infrastructurele uitdagingen willen benutten.

Vragen?

Mark Vlaanderen Oldenzeel

Teamleider Projectbeheersing


+31 (0)6 22 50 76 90

Lees meer over duurzaamheid

Strukton Infra Specials bouwt met partners aan veilige, comfortabele en duurzame infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.

Duurzaam bouwen

Lees meer over onze innovaties

Project

Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Lees meer
Lees meer over Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Artikel

Circulaire cirkel start met oogsten liggers

Lees meer
Lees meer over Circulaire cirkel start met oogsten liggers

Artikel

De grondstoffen raken op, wij gebruiken ze opnieuw 

Lees meer
Lees meer over De grondstoffen raken op, wij gebruiken ze opnieuw 

Pagina

Projecten in de media

Lees meer
Lees meer over Projecten in de media

Pagina

Projecten in de media

Lees meer
Lees meer over Projecten in de media

Project

Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland

Lees meer
Lees meer over Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland

Artikel

Op het spoor van emissieloos bouwen

Lees meer
Lees meer over Op het spoor van emissieloos bouwen

Pagina

Mobiele fabriek voor 100% circulair beton

Lees meer
Lees meer over Mobiele fabriek voor 100% circulair beton

Artikel

SUREbridge verlengt de levensduur van oude betonbruggen

Lees meer
Lees meer over SUREbridge verlengt de levensduur van oude betonbruggen

Artikel

Rijkswaterstaat reikt prijs uit aan Strukton Civiel voor duurzaam asfalt

Lees meer
Lees meer over Rijkswaterstaat reikt prijs uit aan Strukton Civiel voor duurzaam asfalt