Bekijk alle projecten

Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland

We werken aan een vlotte en veilige doorstroming van de vaarwegen in het oosten van ons land. In opdracht van Rijkswaterstaat voert Strukton Civiel de komende vijf jaar het onderhoud uit aan perceel 2 van de vaarwegen in Oost-Nederland.

In dit project zorgen we voor het vast onderhoud aan de Nederrijn, Lek, IJsseldelta en Twentekanalen. Dit perceel bestaat in totaal uit 87 km kanaal, 250 km rivier en 2486 kribben. De werkzaamheden aan de vaarwegen zijn onder andere: vaargeulonderhoud (baggeren), oeveronderhoud, groenonderhoud langs de kanalen, onderhoud aan verhardingen en aanlegvoorzieningen in overnachtingshavens.

 

Strukton scoorde tijdens het gunningsproces het beste op het op orde brengen van areaalinformatie in beheersystemen - Rijkswaterstaat

Naast het onderhoud buiten ligt in de samenwerking met Rijkswaterstaat grote nadruk op assetmanagement op basis van de areaalinformatie in beheersystemen.

Een veilig, schoon en goed onderhouden areaal

Met het vaargeulonderhoud -door het baggeren van de vaargeul- blijft die diep genoeg, zodat de schepen vlot en veilig kunnen doorvaren en het water goed wordt afgevoerd. Met het oeveronderhoud, groenonderhoud en onderhoud aan verhardingen zorgen we voor een veilige en schone omgeving aan de oevers van de rivieren en kanalen. De vaarwegen lopen door recreatiegebied waar mensen fietsen of wandelen, er lopen wegen langs en ze grenzen bijvoorbeeld direct aan landbouwgebied. Het areaal raakt dus direct aan de leefomgeving van bewoners en andere gebruikers van het gebied.

Inzicht in het areaal

Strukton Civiel is in de tweede helft van 2021 gestart met het uitvoeren van deze werkzaamheden aan de genoemde waterwegen. Naast het onderhoud buiten ligt grote nadruk op het op orde brengen van areaalinformatie in beheersystemen. Dit assetmanagement is een doorlopend proces waarvoor bij de start van het project de areaaldata uitgebreid en zorgvuldig in kaart is gebracht.

Quote icon In de uitvraag lag extra nadruk op de aandachtsgebieden duurzaamheid en assetmanagement Quote icon

Rijkswaterstaat

Samenwerking en oplossingen voor lange termijn

Rijkswaterstaat zoekt partijen die oplossingen kunnen aandragen voor de lange termijn. De aanbesteding van het prestatiecontract was op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. In de uitvraag lag extra nadruk op de aandachtsgebieden duurzaamheid en assetmanagement: het verder ontwikkelen van informatiesystemen die Rijkswaterstaat gebruikt. Strukton behaalde in totaal de hoogste kwaliteitsscore van alle inschrijvers en daardoor op perceel 2 ook de fictief laagste inschrijving. Op het gebied van duurzaamheid richten we ons vooral op het verlagen van de CO2-uitstoot van de onderhoudsschepen, baggerkranen en andere machines door efficiënt en gericht onderhoud. Een andere oplossing is duurzaam inkopen door bijvoorbeeld te kiezen voor hergebruik van materialen.

Meer lezen?

Project

Dijkversterking Neer

Lees meer
Lees meer over Dijkversterking Neer

Project

Havenkwartier Zeewolde

Lees meer
Lees meer over Havenkwartier Zeewolde
Al onze projecten