Mobiele fabriek voor 100% circulair beton

Sloopbeton kan met de mobiele betonrecyclingsfabriek Circuton direct op locatie worden gerecycled.

Beton komt aan het einde van de levensduur vooral terecht in wegfundering. Sloopbeton kan met de mobiele betonrecyclingsfabriek Circuton direct op locatie worden gerecycled.

Deze unieke installatie scheidt het puin in het grove Circugrind, het fijnere Circuzand en het ultrafijne Circument. Het zijn hoogwaardige, 100% circulaire grondstoffen die gelijk in nieuw beton toepasbaar zijn. Zo kunnen we het materiaal hoogwaardig hergebruiken en sluiten we de betonketen. De maatschappelijke waarde is groot: alleen al in Nederland is 13 miljoen ton beton recyclebaar met als effect 161 kiloton CO2-reductie. Dubbele milieuwinst dus.

Mobiele fabriek voor circulair beton

Samen met een betonbreker en een mobiele mortelcentrale zorgt de Circuton ter plekke voor hoogwaardig beton voor nieuwe constructies. Onze klanten vullen hiermee hun duurzaamheidsambities in én profiteren van lagere kosten omdat grondstoffen worden hergebruikt.

Voordelen van de Circuton

  •  Hoogwaardige recycling van beton
  • Kostenbesparingen
  • Inzetbaar op elke bouwlocatie
  • Direct beschikbare hoogwaardige grondstoffen voor nieuw beton
  • Besparing van natuurlijke grondstoffen
  • Aanzienlijke CO2-reductie

100% circulair beton
Circuton is een innovatie van Strukton-dochter GBN en TU Delft. We zijn allebei deelnemer aan een Europees onderzoeksprogramma waarbinnen deze techniek voor 100% circulair beton is ontwikkeld. Samen hebben we het bedrijf C2CA-Technology opgericht (Concrete to Cement and Aggregates) om deze verder te optimaliseren en in de praktijk toe te passen.

Naar een circulaire economie
Sinds de lancering op de Innovation Expo 2018 is de Circuton verder getest en verbeterd. Proeven zijn gedaan in het laboratorium van TU Delft en nu vinden praktijktesten plaats in samenwerking met andere ketenpartners.

c2ca circuton

Met de innovatieve betonrecyclingstechnologie van C2CA kan de betonmateriaalkringloop in de bouw volledig worden gesloten. De verhouding tussen sloop en nieuwbouw komt steeds meer in balans. Een prachtige stap naar een circulaire economie en een duurzame wereld.

Eric van Roekel

Directeur GBN


+31 (0)6 15 85 02 42