Tunnelbouw

We bieden samen met sterke partners een totaaloplossing en benaderen de opgave vanuit de hele levenscyclus. Het doel: een maximaal beschikbare, betrouwbare en altijd veilige ondergrondse verbinding.

In Nederland is vooral behoefte aan vervanging en renovatie van tunnels in combinatie met meerjarig onderhoud. We hebben een bewuste focus op tunnelbouw, omdat we daarin veel te bieden hebben voor klanten en ‘eind’gebruikers. Onze kracht zit hem in integraal projectmanagement, ketensamenwerking en assetmanagement.

 

Spoorkennis

We richten ons op grote en complexe weg- en spoortunnels waarin veel disciplines samenkomen. Als ervaren spoorbouwer kennen we ProRail, de hoge veiligheidseisen en strike veiligheidsprocedures goed. Dat geeft ons een belangrijke voorsprong. Recente projecten zijn onder meer het vernieuwen van de tunneltechnische installaties (TTI’s) in de spoortunnels van het project Betuweroute in het gebied Zee Zevenaar. Samen met vertrouwde partners vernieuwen we onderdelen in de brand-, gas- en treinstilstanddetectie en nemen de brandblusinstallatie, camera’s en spraaksystemen in de tunnels onder handen. Ook zijn we betrokken bij de renovatie van de Schipholspoortunnel.

Op het gebied van wegtunnels zijn mooie projectvoorbeelden het meerjarig onderhoud van de Botlektunnel en de Thomassentunnel in Combinatie A-Lanes A15 en de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht. In Den Haag renoveren we de Hubertustunnel, samen met partners.

De Hubertustunnel in Den Haag

Ketenregisseur

Met onze eigen specialistische bedrijven hebben we veel expertise in huis, maar we zijn ons goed bewust van de kennis en kunde die we niet zelf hebben, bijvoorbeeld op het gebied van elektrotechniek en industriële automatisering. Daarvoor zoeken we selectief partners op om langdurig mee samen te werken en te innoveren vanuit een gemeenschappelijke visie. Door ons eigen vakmanschap en de strategische samenwerking met sterke partners beheersen we de hele keten als projectmanager van multidisciplinaire tunnelprojecten.

 

Strategische partners

De samenwerking met strategische partners is projectoverstijgend en gericht op continue verbetering. Door een gezamenlijke ambitie te ontwikkelen en regelmatig te evalueren, blijven we bouwen aan onze samenwerking. Hierdoor zijn we in staat het samen steeds beter, slimmer, duurzamer, veiliger en efficiënter te doen en dat werpt op elk volgend project z’n vruchten af.

In deze samenwerkingen draait het om vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. Als je dat met elkaar deelt, kun je elkaar de ruimte geven om de eigen specifieke expertise maximaal in te zetten. Het is een grote kracht dat je op elkaar kunt rekenen en oog hebt voor elkaars uitdagingen, zeker gezien de schaarste aan mensen en middelen.

Quote icon We koppelen kwaliteit aan veiligheid, in balans met financiële revenuen, beschikbaarheid en kosten Quote icon

Assetmanagement

Met onze kennis van assetmanagement benaderen we projecten vanuit de hele levenscyclus. Dit betekent dat we al in de tenderfase optimale keuzes maken voor kwaliteit, werkmethode, duurzaamheid en kosten, voor de uitvoeringsfase en de onderhouds- en beheerfase. Dit komt de beschikbaarheid en veiligheid van de tunnels ten goede, op korte én op lange termijn.

 

Duurzame keuzes

Verantwoorde keuzes zijn onder meer de inzet van zoveel mogelijk elektrisch materieel en de selectie van materialen die minder onderhoud vergen. Duurzaam zijn ook innovatieve toepassingen als brandwerende panelen van Miscanthusbeton. Het gewas Miscanthus neemt tijdens de groei veel CO2 op en is als beton goed recyclebaar. Dubbel duurzaam dus. Bovendien hebben ze een natuurlijke uitstraling.

Klantgericht

Onze cultuur is gericht op verbinden en samenwerken en dankzij onze focus kennen we de gebruiker, de klant en de markt. Door de verbinding met klanten als gemeentes, Rijkswaterstaat en ProRail bewust op te zoeken, kunnen we toekomstige uitvragen steeds beter doorgronden. Als we in projecten vervolgens gelijkwaardig samenwerken op basis van openheid en onderling vertrouwen, met ruimte voor het maken en leren van fouten, kunnen we maximaal onze expertise inbrengen. Zo komen we samen tot optimale oplossingen voor de complexe tunnelopgave. Nieuwe samenwerkingsvormen zoals het bouwteam hebben dan ook onze voorkeur.

 

Deskundige partner

Door onze focus blijven we ons vakmanschap in tunnelbouw ontwikkelen, gericht op de korte én lange termijn. Doordat we samenwerken met sterke partners bieden we een integrale oplossing. Dit alles maakt ons een waardevolle partner voor onze klanten. En dat geeft ons veel werkplezier!

John de Vroome

Directeur Tunnels


+31 (0)6 25 01 67 58

André IJdema

Business Development Manager


+31 6 11702662

Onze mooiste kunstwerken

Project

Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Lees meer
Lees meer over Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Project

Bouwteam zorgt voor grip op het project Reevesluis en bruggen

Lees meer
Lees meer over Bouwteam zorgt voor grip op het project Reevesluis en bruggen

Project

Noord/Zuidlijn metrostation Amsterdam CS

Lees meer
Lees meer over Noord/Zuidlijn metrostation Amsterdam CS

Pagina

Projecten in de media

Lees meer
Lees meer over Projecten in de media