Sterk in samenwerken

Bij Strukton Infra Specials geloven we in de kracht van goede samenwerking. Met een open houding, met respect en vanuit vertrouwen bouwen we samen met onze opdrachtgevers en partners aan de beste oplossingen.

Complexe multidisciplinaire projecten, daar zijn we het sterkst in. We doen zowel nieuwbouw, vervanging en renovatie als onderhoud en beheer van infrastructurele objecten. Al deze projecten vragen een sterke systematische integrale werkwijze om alles in één keer goed te doen, terwijl er zoveel disciplines en zoveel aandachtspunten samenkomen. En daar zijn we nu juist goed in.

Samenwerken om samen te presteren

Grote integrale projecten kunnen we natuurlijk niet alleen. Goede samenwerking met onze klanten is cruciaal om precies te snappen wat nodig en belangrijk is. Daarom zoeken we actief de verbinding en de samenwerking op, het liefst vroeg in het traject. Contractvormen als bouwteam, waarin opdrachtgever en opdrachtnemer vroegtijdig en in openheid met elkaar optrekken, hebben dan ook sterk onze voorkeur. Bij projecten als de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp en Reeve Sluis leidt de bouwteamsamenwerking voor alle betrokkenen tot een voorspelbaar projectverloop.

Met onze eigen portfoliobedrijven hebben we veel technische expertise in huis, maar we onderkennen ook waar we niet goed in zijn. Sterke partners, waarmee we strategische samenwerkingen aangaan, vullen onze expertise aan, bijvoorbeeld met industriële automatisering. Samen zijn we in staat de volledige opgave te realiseren, onder onze aansturing. Alles wat we doen, willen we goed, efficiënt, duurzaam, veilig en onderhoudbaar doen.

Quote icon Grote integrale projecten kunnen we natuurlijk niet alleen. Goede samenwerking met onze klanten is cruciaal om precies te snappen wat nodig en belangrijk is Quote icon

Systematisch en integraal werken

Onze systematische integrale werkwijze is uniek en een belangrijke sleutel voor succesvolle projecten. De kracht zit hem in de samenhang tussen de rollen, systemen en processen in een eenduidige werkwijze, met procesmatige afstemming tussen inkoopmanagement, projectmanagement, technisch management, projectbeheersing, omgevingsmanagement, contractmanagement en assetmanagement. Daardoor is er in de ontwerpfase bijvoorbeeld al aandacht voor duurzaamheid en onderhoudbaarheid. De focus op de hele life cycle van een asset leidt tot hoge beschikbaarheid ervan en lagere kosten over de hele levensduur.

Een recente verrijking van het Strukton Management Systeem is de toevoeging van externe reviews die een extra borging vormen van de kwaliteit en integraliteit van het project. Leerervaringen verwerken we steeds opnieuw in onze eenduidige werkwijze, die het startpunt is voor elk volgend project. Onze partners nemen we daarin mee.

Veiligheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze. De certificering op trede 5 van de Veiligheidsladder is een direct gevolg van onze sterk verankerde veiligheidscultuur waarin we open naar elkaar en samen scherp zijn op veiligheid.

Scope uitbreiden

In infrastructurele projecten draait het niet alleen om civiele kennis. Bij de renovatie van tunnels vormen de tunneltechnische installaties een steeds groter onderdeel, zoals bij de Hubertustunnel in Den Haag. Door andere medewerkers aan te nemen en samen te werken met partners als Krenvoord en ICT Group bieden we de hele scope. We ontwikkelen ons op het gebied van datagedreven assetmanagement en informatiemanagement, en worden door ISO 27001 (cyber security) gecertificeerd om dit ook veilig te doen. Zo spelen we in op veranderingen.

Verantwoordelijkheid nemen

Bouwen aan infrastructuur die ons land bereikbaar en leefbaar houdt, nu en in de toekomst, is een grote verantwoordelijkheid. Die nemen wij door stappen te blijven zetten op het gebied van emissieloos bouwen, circulariteit en biodiversiteit. We nemen de regie door met onze klanten in gesprek te gaan, ook buiten de context van projecten om. Verder nemen wij deel aan coalities als het Betonakkoord. Zeer waardevol vinden we bovendien onze actieve deelname aan de Inframarathon met een brede vertegenwoordiging uit de hele sector. Vanuit respect, openheid en onderling vertrouwen samen de schouders eronder zetten, dat past helemaal bij ons.

Wat maak jij morgen?

Wij dragen bij aan een veilige en bereikbare wereld, nu en in de toekomst. Met een focus op duurzame infrastructuur. Ook iets voor jou?

Kijk op werkenbijstrukton.nl