Bekijk alle artikelen

RWS rijkt prijs uit voor duurzaam asfalt

Rijkswaterstaat heeft op de vakbeurs InfraTech in Rotterdam zes cheques uitgereikt aan Dura Vermeer, Heijmans, BAM (twee inzendingen), KWS en Strukton Civiel West. De bouwbedrijven ontvingen de prijzen voor de door hen ingediende oplossingen voor duurzaam asfalt.

De prijsvraag
voor nieuwe duurzame asfaltmengsels is uitgeschreven om circulaire innovaties
te stimuleren en CO2-uitstoot terug te dringen.

Toepassing van
de winnende asfaltmengsels zorgen ervoor dat Rijkswaterstaat op korte termijn
tot 57% CO2 kan reduceren en meer dan 50% hergebruik van asfalt kan realiseren.
Hiermee zet Rijkswaterstaat samen met de markt een belangrijke stap om de
klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 te realiseren en kan Nederland
mondiaal koploper worden op het gebied van duurzaam asfalt.

Verschillende fasen van marktrijpheid

De prijsvraag
kende twee categorieën: categorie 1 betreft bijna marktrijpe innovaties voor
nieuwe asfaltmengsels die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. In deze
categorie ontvingen Dura Vermeer, Heijmans en BAM elk een cheque van 150.000
euro. Categorie 2 betreft innovaties die zich nog in de fase van lab naar
proefvak bevinden en ook aan strengere duurzaamheidseisen moeten voldoen. BAM,
KWS en Strukton Civiel West ontvingen elk een cheque van 30.000 euro in deze
categorie.

Proefvak

De winnende
inzendingen in categorie 1 krijgen dit jaar elk een proefvak op het
rijkswegennet. Als blijkt dat de opgegeven reducties ook in de praktijk worden
behaald, staat de weg open om deze producten in de komende jaren op het gehele
wegennet van Rijkswaterstaat uit te rollen. De drie winnende producten in
categorie 2 zullen dit jaar nog verder getest worden. Als de testen in 2019
positief zijn, zullen deze vanaf 2020 ook in aanmerking komen voor aanleg op
het wegennet van Rijkswaterstaat. Alle zes producten zijn niet duurder dan het
huidige asfalt. Wel zijn komende jaren investeringskosten nodig bij de
bedrijven om de transitie naar duurzaam asfalt te realiseren. 

Klimaatafspraken

De prijsvraag
is onderdeel van de Klimaatenvelop 2018, in opdracht van het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK), die door het kabinet is ingesteld om
invulling te geven aan de klimaatafspraken van Parijs. EZK heeft met deze
enveloppe Rijkswaterstaat de opdracht gegeven om reductie van CO2 te stimuleren
in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) via asfalt en beton. Rijkswaterstaat zal
ook in 2019 vanuit de klimaatenvelop budget beschikbaar blijven stellen aan de
markt om innovaties voor CO2-reductie in de GWW-sector te stimuleren. Deze
stimuleringsmaatregelen passen binnen het programma Asfalt Impuls. Dit
programma voor en door de sector heeft als doel de gemiddelde levensduur van
onze asfaltwegen te verdubbelen, de spreiding in levensduur te halveren en de
CO2-productie te halveren tegen gelijke of lagere kosten. 

Launching customer en samenwerking

Rijkswaterstaat
heeft de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken
zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de projecten en inkoop. Door op te
treden als launching customer (het inzetten van onze eigen inkoopkracht)
stimuleren ze de ontwikkeling en opschaling van innovaties. Door het gebruik
van bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder en het meewegen van duurzaamheidseisen
in de aanbestedingen, belonen ze de koplopers. Door steeds strengere eisen te
stellen aan de maximale milieu-impact nemen ze ook het peloton mee. Ze doen dit
samen met de markt en andere overheden. Zo dagen we elkaar uit om de circulaire-
en klimaatdoelstellingen versneld te bereiken.