Duurzaam bouwen

Samen bouwen aan een duurzame infrastructuur

De infrastructuur van de toekomst gaat niet alleen over bereikbaarheid en mobiliteit. Het gaat ook over leefbaarheid voor huidige en toekomstige generaties. Duurzame infrastructuur gaat bijvoorbeeld over circulair asfalt en slimme verkeerssystemen.

Duurzaam bouwen dus. Maar wat is duurzame bouw eigenlijk? Daarbij denk je bijvoorbeeld in alle fasen aan zo min mogelijk gebruik van primaire grondstoffen en zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Maar ook aan bijvoorbeeld stroom- en watergebruik tijdens de productie en bouw. Bij echt circulair bouwen, denk je bij het ontwerp al na over wat voor materialen en middelen er worden gebruikt, wat je kan hergebruiken en wat er met materialen gebeurt aan het einde van de levensduur van een weg of een kunstwerk. Wij ontwikkelen bijvoorbeeld daarom circulair beton en asfalt. Daarnaast kijken we standaard bij ieder project hoe we slim en duurzaam kunnen omgaan met het verlengen van levensduur waardoor we sloop beperken, en afval en uitstoot minimaliseren. We zijn voortdurend bezig met innovatieve en circulaire oplossingen voor duurzame bouw

Consortium Closing the Loop geeft bestaande kunstwerken een tweede leven. Met het innovatieve concept krijgen elementen van bestaande objecten dezelfde functie in het nieuwe object.

Ons duurzaamheidsbeleid

Wij willen bouwen voor de duurzame toekomst. Onze ambitie is daarom om in 2025 tot de beste performers in Nederland behoren als het gaat om duurzaam bouwen. Dit betekent dat we stevig inzetten op klimaatneutraal, circulair en inclusief ondernemen. We beseffen dat de infrabouw aanzienlijke impact heeft op het milieu. Die impact willen wij verkleinen en ombuigen naar positieve impact. Dat is de basis voor onze strategie. Echt duurzaam bouwen lukt alleen met zo’n doelgerichte strategie met oog voor de planetaire grenzen en de inzet van onze medewerkers. Hiervoor hebben wij zes leidende principes.

Onze leidende duurzaamheidsprincipes

Bouwen met duurzaam asfalt en duurzaam beton

Wij geloven sterk in samenwerking. Vaak zijn we initiatiefnemer of deelnemer om baanbrekende innovaties op het gebied van duurzaam bouwen te ontwikkelen.

Mooie voorbeelden zijn de eerste kunstgrasrecyclingfabriek in Nederland en de SolaRoad met energie opwekkend wegdek. Of de unieke mobiele betonrecyclingfabriek Circuton, vanuit de samenwerking C2CA-Technology met TU Delft. We ontwikkelen met partners circulaire producten. Zoals asfalt met een deklaag die voor 65% uit gerecyclede ZOAB bestaat en op een 30 graden lagere temperatuur wordt geproduceerd. Of Greenfalt, asfalt met bijna 100% gerecycled materiaal. Of de duurzame Green Silence Wall met Miscanthusbeton en de ontwikkeling van circulaire viaducten.

Allemaal toepassingen van duurzaam beton en duurzaam asfalt die zich in de praktijk al hebben bewezen. Deze ontwikkeling willen we graag doorzetten met onze ketenpartners.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen om te bouwen voor de toekomst

We willen duurzaam bouwen aan toekomstbestendige steden en infrastructuur. Strukton Infra Specials heeft concrete doelen vastgesteld, gebaseerd op de pijlers van het Strukton duurzaamheidsbeleid, de Sustainable Development Goals en de thema’s voor de CSRD. Zo laten wij zien hoe we met een duidelijke focus bijdragen aan een betere wereld.

Emissieloze bouwplaats

We hebben een duidelijk doel met een concreet project: emissieloze bouwplaatsen in 2025 om de CO2-uitstoot van onze activiteiten terug te dringen.

Om dit te bereiken, stappen we over op elektrisch klein materieel en een duurzamere (bio)brandstof voor groot materieel. We denken ook aan bouwhubs om materiaalstromen voor verschillende projecten te combineren. Verder gaan we groene generatoren inzetten en zelf energie opwekken met zonnepanelen op bouwketen voor de stroombehoefte op de bouwplaats.

Rijkswaterstaat heeft met het transitiepad ‘Zero emissie Bouwplaats & Bouwlogistiek’ hetzelfde doel voor ogen. Wij nemen actief deel aan dit initiatief om samen met de hele keten de bouwplaatsen sneller en beter te verduurzamen.

Zo veel mogelijk emissieloos bouwen aan de Dijksgracht in Amsterdam

Voorbeelden

Leidend principe Toekomstbestendige Bouwplaats: Dijksgracht als voorbeeld van emissieloze bouwplaats

We hebben een duidelijk doel richting klimaatneutrale bouw in 2030 met een concreet project in Amsterdam. Hier werken we in drie fasen naar een 100% emissieloze bouwplaats.

Om dit leidend principe te realiseren, stappen we over op elektrisch klein materieel en een duurzamere (bio)brandstof voor groot materieel. We gebruiken waar dit van toegevoegde waarde is, bouwhubs om materiaalstromen voor verschillende projecten te combineren. Verder zetten we groene generatoren in en wekken we zelf energie met zonnepanelen op bouwketen voor de stroombehoefte op de bouwplaats. Ook kijken we naar duurzame maatregelen voor de reststromen en bouwafvalstromen.

Leidend principe Circulariteit in de Bouw: Bouwen met duurzaam asfalt en beton

Grondstoffen worden steeds schaarser en om binnen de planetaire grenzen te blijven, moeten we anders met onze materiaalstromen omgaan. Mooie voorbeelden zijn de eerste kunstgrasrecyclingfabriek in Nederland en de SolaRoad met energie opwekkend wegdek waardoor straatverlichting niet nodig is. Of de unieke mobiele betonrecyclingfabriek Circuton, vanuit de samenwerking C2CA-Technology met TU Delft. We ontwikkelen met partners circulaire producten. Zoals asfalt met een deklaag die voor 65% uit gerecyclede ZOAB bestaat en op een 30 graden lagere temperatuur wordt geproduceerd. Of Greenfalt, asfalt met bijna 100% gerecycled materiaal. Of de duurzame Green Silence Wall met Miscanthusbeton en de ontwikkeling van circulaire viaducten.

Allemaal toepassingen van duurzaam beton en duurzaam asfalt die zich in de praktijk al hebben bewezen. Deze ontwikkeling willen we graag doorzetten en uitbreiden met onze ketenpartners.

Leidend principe Samen met de keten: deelname aan baanbrekende innovaties en samenwerkingsverbanden

De transities waar we in onze branche mee te maken hebben, zoals de energietransitie en grondstoffentransitie zijn zo complex, die kunnen we niet alleen oplossen. Wij geloven sterk in samenwerking om de uitdagingen van de toekomst samen aan te gaan. Daarom nemen wij initiatief en zijn we deelnemer bij verschillende baanbrekende innovaties en samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaam bouwen om zo succesvolle oplossingen te ontwikkelen.

FAQ

  • Wat is duurzaam bouwen?

    Bouwen heeft impact op de leefomgeving. Denk aan het effect van een nieuwe weg op de natuur, aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen voor asfalt, beton, staal, grondwerk, aan de CO2-uitstoot bij het produceren van cement en staal. Door de sector te verduurzamen, wordt de impact op de omgeving kleiner.

  • Hoe kunnen we de impact van bouwen verkleinen?

    Door samen te werken met overheden, onderwijs, kennisinstellingen en andere ketenpartners, kunnen we slimme oplossingen bedenken die de impact van bouwen verkleinen. Bijvoorbeeld door van oud beton nieuw beton te maken. Of door oude deklagen van asfalt te verwerken in nieuwe asfaltdeklagen. Of door bestaande bruggen te versterken, zodat ze niet gesloopt en herbouwd hoeven te worden.

  • Wordt duurzaam bouwen al in de praktijk toegepast?

    Vele duurzame oplossingen hebben zich in de praktijk al bewezen. Zo recyclet onze kunstgrasrecyclingfabriek al vele oude kunstgrasvelden tot hoogwaardige nieuwe producten en passen we veelvuldig circulair asfalt toe. Ook versterken we bestaande bruggen met composietpanelen en zetten we geluidschermen neer van duurzaam beton met Miscanthus – een gewas dat tijdens de groei veel CO2 opneemt.

Vragen?

Valéry Bosch

Duurzaamheidscoördinator Strukton Infra Specials


+31 30 2486911

Bekijk onze duurzame initiatieven

Artikel

Circulaire cirkel start met oogsten liggers

Lees meer
Lees meer over Circulaire cirkel start met oogsten liggers

Artikel

Circulair leren en groeien

Lees meer
Lees meer over Circulair leren en groeien

Project

Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Lees meer
Lees meer over Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Project

SUREbridge Hardenberg

Lees meer
Lees meer over SUREbridge Hardenberg

Artikel

Duurzame bovenleidingsportalen van circulair beton

Lees meer
Lees meer over Duurzame bovenleidingsportalen van circulair beton

Artikel

Op het spoor van emissieloos bouwen

Lees meer
Lees meer over Op het spoor van emissieloos bouwen

Project

Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Lees meer
Lees meer over Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Project

Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk

Lees meer
Lees meer over Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk

Artikel

Als kleine gemeente kun je ook grote stappen zetten in duurzaamheid

Lees meer
Lees meer over Als kleine gemeente kun je ook grote stappen zetten in duurzaamheid

Artikel

Circulaire oplossingen voor oude kunstwerken

Lees meer
Lees meer over Circulaire oplossingen voor oude kunstwerken

Artikel

Comfortabel en duurzaam zitten op de BioBased banken bij Schiphol

Lees meer
Lees meer over Comfortabel en duurzaam zitten op de BioBased banken bij Schiphol

Artikel

De bouwplaats wordt steeds groener

Lees meer
Lees meer over De bouwplaats wordt steeds groener

Artikel

Langste zonnefietspad ter wereld geopend in Maartensdijk

Lees meer
Lees meer over Langste zonnefietspad ter wereld geopend in Maartensdijk

Artikel

Mobiele fabriek voor 100% circulair beton

Lees meer
Lees meer over Mobiele fabriek voor 100% circulair beton

Artikel

Nederland’s eerste energieneutrale station is een feit

Lees meer
Lees meer over Nederland’s eerste energieneutrale station is een feit

Artikel

Rijkswaterstaat reikt prijs uit aan Strukton Civiel voor duurzaam asfalt

Lees meer
Lees meer over Rijkswaterstaat reikt prijs uit aan Strukton Civiel voor duurzaam asfalt

Artikel

Van 100 jaar bouwen naar duurzame infrabouwer

Lees meer
Lees meer over Van 100 jaar bouwen naar duurzame infrabouwer

Artikel

Wat veiligheid met duurzaamheid te maken heeft

Lees meer
Lees meer over Wat veiligheid met duurzaamheid te maken heeft