Veiligheid, een kwestie van doen én laten

Veilig werken: niet omdat het moet, maar omdat wij het belangrijk vinden. Voor onszelf, onze partners en de omgeving.

Veiligheid gaat verder dan de veiligheid van alleen onze medewerkers. Veiligheid is ook van belang voor onze opdrachtgevers, partners en de omgeving. Maar ook voor de families en naasten van onze medewerkers. Het is onze overtuiging dat niets van wat wij doen het waard is om gewond door te raken. Iedereen heeft de gedeelde verantwoordelijkheid om zijn eigen veiligheid en die van anderen te borgen.

Bezoekers van onze bouwplaatsen beschikken altijd over de juiste persoonlijke certificaten, en dragen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo niet, dan is er geen toegang tot de bouwplaats.

Ook hechten wij belang aan de veiligheidsnorm van onze bouwpartners. Vooraf stellen we vast waar onze partner aan dient te voldoen en indien nodig helpen wij om ze naar het vereiste veiligheidsniveau te krijgen zodat de veiligheid op onze projecten nog beter is geborgd. Uiteraard geven onze partners ons ook nieuwe inzichten waardoor wij onze veiligheid verbeteren. Zo werken we samen aan een verbetering van de veiligheid.

Veiligheid wordt direct aan het begin van een project meegenomen en blijft onder de aandacht vanaf tender tot oplevering en overdracht. Voor de uitvoering wordt gezocht naar de beste faseringen en werkmethodes om het werk zo efficiënt en veilig mogelijk uit te kunnen voeren. Door onder meer gevaren bij de bron aan te pakken, slimme bouwmethoden te kiezen en 3D visualisatie te gebruiken, zetten wij in op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.

Veiligheid en omgeving

Op en rondom onze projecten zijn wij ook mede verantwoordelijk voor veiligheid van de omgeving. Afhankelijk van de locatie zijn er verschillende verkeersstromen; autoverkeer, transportverkeer, fietsers, schoolgaande kinderen, openbaar vervoer. Iedereen moet zich veilig van A naar B kunnen verplaatsen. Slimme wegafzettingen, veilige omleidingen, duidelijke bebording en goede communicatie naar en met de omgeving liggen hieraan ten grondslag. Dit richten wij gezamenlijk in met de specialisten die wij in huis hebben.

Samen werken aan veiligheid

Strukton wil binnen de bouwsector voorop lopen op het gebied van veiligheid en dit samen met onze partners naar een hoger plan te tillen. Daarom is Strukton ondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Ook nemen we actief deel aan verschillende werkgroepen waarin we samen met de bouwbedrijven van Nederland werken naar een nog hoger veiligheidsniveau binnen de bouw.

24Safe

24Safe is het veiligheidsprogramma binnen Strukton. Ons 24Safe beleid heeft vier pijlers waarop het leunt: Denk, Deel, Waarschuw en Veilig. Onze ambitie: niemand raakt gewond, iedereen blijft gezond zetten we dagelijks kracht bij door het nakomen van onze missie ”Samen Scherp op veiligheid.” Dit doen we onder andere door actief gebruik te maken van onze 24Safe veiligheidsapp.

Download hier het 24Safe Veiligheidsboek

Rob Marijnissen

VGM Manager • Kwaliteit, Arbo & Milieu


+31 6 11 72 19 26

Waar wij voor staan

Pagina

Duurzaam bouwen

Lees meer
Lees meer over Duurzaam bouwen