Bekijk alle artikelen

Elektrisch materieel op Nieuwe Waterwerken Zoutkamp is groot(s)!

Het betonwerk voor het nieuwe gemaal Hunsingo bij het Groningse Zoutkamp is al een eind op weg. Strukton en Waterschap Noorderzijlvest hebben in de bouwteamfase een goede basis voor samenwerking gelegd en met Gemeente Het Hogeland en Provincie Groningen worden koppelkansen benut. Bijzonder is ook de inzet van elektrisch materieel voor het grote werk!

 

Strukton Infra Specials bouwt het nieuwe gemaal ter vervanging van het huidige gemaal H.D. Louwes om het gebied met meer capaciteit waterveilig te houden. Ook de renovatie van de aangrenzende Hunsingosluis behoort tot de opdracht, in samenwerking met Koninklijke Oosterhof Holman. Deze monumentale keersluis uit 1857 wordt omgebouwd tot een schutsluis met een beweegbare voetgangersbrug. Verder vervangt Strukton een deel van de oeverbescherming in het Hunsingokanaal.

Risicobeheersing

“Om de monumentale sluis niet te beschadigen, hebben we vrijwel alle damwanden voor de bouwkuip van het gemaal trillingsvrij gedrukt”, vertelt projectmanager Marcel Kampman. “De funderingspalen zijn trillingsvrije boorpalen. Daarmee hebben we het risico op zettingen voorkomen. Uiteraard monitoren we continu. De bouwkuip staat nu mooi droog. We zijn bezig met de vloeren en de wanden en daarna storten we het dek van het gemaal.”

Elektrische machines

Dankzij de partners Verreiker Verhuur Noordenveld en Kuiphuis Kraanverhuur staan op het project een elektrische verreiker en een elektrische torenkraan voor het inhijsen van de bekisting en staalwapening voor de wanden. De verreiker is zelfs één van de grootste elektrische in zijn soort. “’s Nachts laadt de machine haar batterijpakket op, waarmee ze een dag of twee kan werken”, vervolgt Marcel. “De definitieve elektriciteitsaansluiting voor het gemaal hebben we voor dit doel al aangelegd.”

“De elektrische machines doen qua capaciteit niet onder voor een diesel of benzine gedreven variant. Dit project leent zich goed voor deze machines. De bouwplaats is compact, waardoor verplaatsen bijna niet nodig is. Dat scheelt veel energieverbruik. Voor het plaatsen van damwanden zijn ze nog niet sterk genoeg, maar we zijn hartstikke tevreden over de prestaties. We zetten ze de hele projectduur in, ook voor het werk aan de sluis.”

Quote icon De elektrische machines doen qua capaciteit niet onder voor een diesel of benzine gedreven variant Quote icon

Visvriendelijke pompen

Naast het betonwerk is gestart met het werktuigbouwkundige deel: de droogzetschotten en de krooshekreiniger voor het gemaal. Rond de zomer komt de provinciale weg op z’n oude plek over het nieuwe dek en vervalt de tijdelijke hulpbrug voor het verkeer. “Rond de zomer plaatsen we ook de drie gigantische pompen van 1,85-meter doorsnee”, vertelt Marcel. “Ze zijn zo gemaakt dat vissen er onbeschadigd doorheen gaan. Overgangsstukken tussen de vierkante betonkoker en de ronde pompen zorgen voor een soepele instroom van water zonder wervelingen. Zodra we de overgangsstukken hebben gestort, gaan de pompen naar de fabriek van leverancier Stork in Hengelo voor de inbouw van de elektrotechnische installaties.”

Als het betonwerk klaar is, pakt Strukton met partner Oosterhof Holman de renovatie en ombouw van de Hunsingosluis op. Medio 2025 zal het project klaar zijn en krijgt de pleziervaart een vrije doorvaart naar het Lauwersmeer.

Nog steeds een ‘bouwteam’

“De bouwteamfase is voorbij, maar ook tijdens de uitvoering gedragen we ons als een bouwteam”, benadrukt Marcel. “We informeren elkaar tijdig en spreken ‘gewoon’ uit wat er is, ook al is de boodschap niet altijd leuk. We hebben in de bouwteamfase veel tijd en aandacht geschonken aan die omgang met elkaar. Dat zorgt ervoor dat we met veel plezier met elkaar aan het werk zijn en de juiste dingen doen. We hebben wel eens verschil van inzicht, maar we kunnen goed naar elkaar reflecteren. Ook het waterschap is hartstikke tevreden.”

“Met elkaar hebben we de risico’s vroeg onderkend en goed onderbouwde technische oplossingen bedacht. Daar plukken we in de realisatie de vruchten van. Wat ook bijdraagt, is dat collega’s in het bouwteam zijn overgegaan naar het uitvoeringsteam en dat we kunnen rekenen op sterke partners die we al vroeg in het proces hebben betrokken. We werken vaker met deze partners samen, zoals met de timmerploeg die we kennen van diverse andere Strukton-werken. Dat maakt dat we makkelijk met elkaar schakelen en het werk goed verloopt.”

Projectoverstijgend leren

Een nieuwe stap in de samenwerking is de talentmanagementanalyse die de Strukton-collega’s met het team van het waterschap doen, als spiegel voor de omgang met elkaar. Ook organiseren ze samen ‘lessons learned’-sessies om verbeteringen met elkaar door te zetten. Marcel: “We hebben samen ook het initiatief genomen om leersessies met collega-aannemers van andere waterschapprojecten te organiseren. We zijn dus ook projectoverstijgend bezig.”

Het beste voor de gemeenschap

De goede samenwerking van de bouwteampartners zet zich door naar Gemeente Het Hogeland die de uitvoering van de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp benut voor andere lokale projecten. Zo is Strukton bezig met het ontwerp van composietbruggetjes en pakt mogelijk ook schadeherstel aan de pier, schadeherstel aan een damwandconstructie en enkele spoedreparaties voor de gemeente op. “Net als het waterschap, de provincie en de gemeente hebben we de intentie om het beste voor de gemeenschap te doen. Door de goede samenwerking lukt dat goed!”

Heb je nog vragen?

Marcel Kampman

Projectmanager


+31 30 2486911

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

De bouw van het nieuwe gemaal bij het Groningse Zoutkamp wordt een huzarenstuk. De bouwlocatie grenst namelijk aan de monumentale Hunsingosluis, de drukbereden N388 langs de oude zeedijk en het water van het Hunsingokanaal.

Meer lezen over dit project?

Nog niet uitgelezen?

Artikel

Circulair leren en groeien

Lees meer
Lees meer over Circulair leren en groeien

Artikel

Best Presterende Bouwplaats Award voor project PHS Rijswijk-Delft Campus

Lees meer
Lees meer over Best Presterende Bouwplaats Award voor project PHS Rijswijk-Delft Campus

Artikel

Open dialoog met Gemeente Delft over samenwerken in bouwteam

Lees meer
Lees meer over Open dialoog met Gemeente Delft over samenwerken in bouwteam