Bekijk alle artikelen

Open dialoog met Gemeente Delft over samenwerken in bouwteam

Na de schriftelijke marktconsultatie door Gemeente Delft kreeg Strukton de uitnodiging voor een mondelinge toelichting. Dat leidde tot een goed gesprek! In openheid kwamen punten op tafel die van wezenlijke invloed zijn op het ontwerp, de inpassing in de omgeving en de realisatie van de Gelatinebrug. Belangrijke boodschap van Strukton: werk samen in een bouwteam en in een veilige werkomgeving!

 

De gemeente wil een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding over de Schie in Delft. Deze Gelatinebrug maakt TU Delft en station Delft Campus beter bereikbaar en moet de andere drukke fietspaden in de stad ontlasten. Met de marktconsultatie wilde de gemeente achterhalen welke contractvorm de voorkeur van de markt heeft. John de Vroome, directielid van Strukton Infra Specials, en Paul Merkestein, technisch manager Systeemintegratie bij dezelfde business unit, namen deel aan het gesprek.

Relevante uitgangspunten

“In de schriftelijke vragenronde legde de gemeente drie contractvormen voor: Bouwteam, Engineering & Construct en Design & Construct”, vertelt John. “Wij hebben sterke voorkeur voor een bouwteam. De reden is dat wij de dialoog met de klant heel belangrijk vinden om de onderliggende wensen en doelstellingen te achterhalen.” En juist die staan nog niet vast. “Het gebied Schieoevers is in ontwikkeling. Daar moeten eerst keuzes in worden gemaakt, voordat er een onomkeerbaar ontwerp ligt dat niet bij de omgeving past.”

“De adviescommissie moet zich nog uitspreken over de beeldkwaliteit van het gebied”, vult Paul aan. “Dat is een onzekerheid met een groot risico. Voor een succesvol project is duidelijkheid noodzakelijk voordat het ontwerp start, ook al betekent dit uitstel. Verder wezen wij in het gesprek op andere projecten in de omgeving die effect kunnen hebben op de bouw van de Gelatinebrug. Ook dat is een aandachtspunt voor de uitwerking van de uitvraag die op de markt komt.”

 

Realistische verwachtingen

“Projectvoorwaarden betreffende de GROTIK-aspecten liggen op een hoog niveau”, vervolgt John. “De ervaring leert dat hoge ambities vaak teleurstellingen opleveren in tijd, geld en/of kwaliteit, omdat er vooraf onvoldoende wordt afgewogen of de ambities passend zijn binnen de realiteit van de opdracht. In een meer realistische uitvraag is die afweging gemaakt en krijgt de markt de ruimte om het werk in één keer goed te doen, met aandacht voor een veilige werkomgeving.”

“De beschikbaarheid van de infrastructuur moet centraal staan. In een bouwteam ga je als klant en opdrachtnemer voor hetzelfde doel. Samen werk je het ontwerp uit, binnen haalbare condities ten aanzien van kwaliteit, planning en budget. Samen bespreek je de risico’s, beheersmaatregelen en aanpak. De risico’s worden gedragen door de partij die daar verantwoordelijk voor is. De beheersmaatregelen worden geïmplementeerd door de partij die daar het meest geschikt voor is.”

Bij Strukton willen we het maximale uit onze talenten halen door ze de ruimte te geven om zich te ontwikkelen en ze voor de juiste opgave in te zetten

Talent, veiligheid en duurzaamheid

Bij de aanpak hoort het beste team voor het project. John: “Bij Strukton willen we het maximale uit onze talenten halen door ze de ruimte te geven om zich te ontwikkelen en ze voor de juiste opgave in te zetten. Daar hoort de kwetsbaarheid bij om in te zien waarvoor je de hulp van iemand anders nodig hebt.”

“Ook belangrijk vinden we dat we ons uitspreken over zaken als veiligheid en duurzaamheid”, vervolgt John. “Strukton doet samen met partners veel aan duurzaamheid, zoals in de combinatie ‘Closing the Loop’ met het circulaire viaduct, en met innovaties die de levensduur van bruggen verlengen. Duurzaamheid vraagt soms grote investeringen in bijvoorbeeld elektrisch materieel. Is hiervoor geld beschikbaar? Is er draagvlak onder de stakeholders? Dit soort aandachtspunten hebben we in het gesprek naar voren kunnen brengen en die kunnen juist in een bouwteam vroegtijdig samen worden besproken om meer resultaat te bereiken.”

 

Gemeente Delft: een goed gesprek

“Het voelde als een gelijkwaardig en open gesprek waarin op tafel kwam wat belangrijk is voor het moment en de vorm van aanbesteden”, zegt Paul enthousiast. “Strukton heeft de sterke voorkeur om in een open dialoog met de klant vanuit onze expertise mee te denken. Een transparante en open manier van samenwerken zoals in een bouwteam past goed bij onze bedrijfscultuur, die gericht is op samenwerken en waarde toevoegen vanuit vakmanschap. Werken in een bouwteam draagt eraan bij dat de risico’s goed worden beheerst en verdeeld. Dat geeft vertrouwen en dat is de basis van een goede en succesvolle samenwerking.” Een mooi voorbeeld is het bouwteamproject Reevesluis & Bruggen waarin Strukton een schutsluis voor de recreatievaart in een primaire waterkering ontwerpt en realiseert, evenals een beweegbare fietsbrug over de schutsluis.

“De Gelatinebrug is qua context en techniek eveneens een project waaraan we waarde kunnen toevoegen”, benadrukt Paul. “Niet alleen met onze vele specialismes – civiele bouw, staalbouw voor het bewegende deel, werktuigbouw, waterbouw, elektrotechniek voor aansturing op afstand, omgevingsmanagement en procesmanagement –, maar ook door onze ervaring als een bouwteampartner.”

Meer lezen over het bouwteamproject Reevesluis & Bruggen?

Ten zuidwesten van Kampen komt een nieuw dorp: Reeve, gelegen aan het Reevediep. Van de 1.300 geplande woningen zijn de eerste inmiddels gebouwd.

Bouwteam zorgt voor grip op het project

Lees hier onze verhalen

Artikel

Strukton krijgt groen licht bouw sluis Reeve

Lees meer
Lees meer over Strukton krijgt groen licht bouw sluis Reeve

Artikel

De komende jaren aan de slag op station Amsterdam Centraal

Lees meer
Lees meer over De komende jaren aan de slag op station Amsterdam Centraal
Al onze verhalen