Bekijk alle artikelen

Bruggen slaan voor een mooie, leefbare en duurzame stad

De vervanging, versterking en renovatie van kunstwerken in ons land is een uitdaging voor ons allemaal. Het gaat immers om grote aantallen die in korte tijd het einde van hun levensduur bereiken. Alleen door deze opgave met de hele keten slim aan te pakken kunnen we meters maken, de kosten in de hand houden en de overlast voor de omgeving tot het minimum beperken. Deze opgave is Strukton Civiel op het lijf geschreven.

Als we inzoomen op Amsterdam gaat het in het Programma Bruggen en Kademuren om 829 vaste verkeersbruggen en circa 205 kilometer kademuur die cruciaal zijn voor de stad. De opgave is groot en het budget is beperkt. Tegelijkertijd is de binnenstedelijke uitvoering complex. De gemeente Amsterdam wil starten met een enkele brug en heeft daarna de ambitie om te versnellen met een factor 20 ten opzichte van de traditionele aanpak, met als doel een aanzienlijke afname van de kosten, uitvoeringstijd en overlast. We moeten het samen en écht anders doen: seriematig en industrieel op basis van een standaard werkwijze. Een systeeminnovatie dus. En dat kán ook.

 

Het nieuwe project Zoutkamp

Onze visie op PBK

“Een succesvol programma is wat ons betreft gebaseerd op een gelijkwaardige samenwerking op basis van openheid en onderling respect en vertrouwen”, benadrukt Mark Vlaanderen Oldenzeel, programmamanager Bruggen en Kademuren. “Vanuit onze ervaring in bouwteams en andere innovatieve contractvormen weten wij dat dan het beste van elke partner bovenkomt. Samen goed in kaart brengen wat nodig is en een integraal plan met een efficiënte, haalbare planning uitwerken is het begin. En dan aan de slag! Systematisch werken, waar mogelijk standaardiseren en slimme beproefde technieken inzetten, in combinatie met kundig verkeersmanagement en professioneel omgevingsmanagement om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, zijn naar onze sterke overtuiging de sleutels tot succes. Strukton Civiel kan al deze elementen vanuit de eigen organisatie invullen.”

Het is een bewuste keuze van Strukton Civiel om verbindingen te leggen en transparant en constructief samen te werken met onze opdrachtgevers en onze strategische partners. In een gelijkwaardige samenwerking zoals in bouwteams komen vakmanschap en innovaties tot hun recht en die zijn voor deze enorme opgave hard nodig. Een recente bouwteamervaring is bijvoorbeeld het project Waterwerken Zoutkamp in Groningen. Zo’n aanpak, waarin elke partner open communiceert en zijn verantwoordelijkheid neemt, vinden wij een gezonde en duurzame manier van samenwerken.

De beste stuurlui staan aan wal... of toch ook aan de kade?

Samen innovatief: levensduurverlenging van kademuren

In Amsterdam zijn we een van de zes geselecteerde partners om een innovatieve levensduurverlengende oplossing voor kademuren te ontwikkelen als onderdeel van het Programma Bruggen en Kademuren. Samen met onze partner JLD beproeven we een injecteerbare foam die zich hecht aan water waarmee we een stevig pakket onder de kademuur creëren. Aangezien uitspoeling een veelvoorkomend probleem is, heeft deze innovatie veel potentie voor de grote opgave. Samen met de gemeente, de leverancier en kennisinstellingen onderzoeken we de optimale foamsamenstelling en uitvoeringstechniek, evenals de haalbaarheid en betaalbaarheid van deze innovatie. Wij ervaren de gelijkwaardige samenwerking als zeer positief. Met onze klantwaarden verbinden, samenwerken en vakspecialisme sluiten we goed aan op de aanpak van de klant om innovaties met elkaar tot ontwikkeling te brengen voor een concrete opgave.

We staan klaar om onze systematische werkwijze en uniforme processen, onze datagestuurde, innovatieve en duurzame oplossingen, professioneel omgevingsmanagement en verkeersmanagement, alsmede toekomstbestendig assetmanagement in te zetten om, samen met onze partners, die grote opgave te helpen oplossen.

Strukton Civiel heeft alles in huis om voor de hele projectscope een sterke en betrouwbare partner te zijn.

Meer informatie? Neem contact op met

Mark Vlaanderen Oldenzeel

Programmamanager Bruggen en Kademuren


+31 (0)6 22 50 76 90

Project

Sterke kademuur voor historische kern Middelharnis

Lees meer
Lees meer over Sterke kademuur voor historische kern Middelharnis

Artikel

Herstelwerkzaamheden kademuur Brielle succesvol afgerond

Lees meer
Lees meer over Herstelwerkzaamheden kademuur Brielle succesvol afgerond

Artikel

Hoe kunnen we de levensduur van Amsterdamse kademuren verlengen?

Lees meer
Lees meer over Hoe kunnen we de levensduur van Amsterdamse kademuren verlengen?

Artikel

Project gegund: vervangen bruggen en kademuren Piet Heinplein – Den Haag

Lees meer
Lees meer over Project gegund: vervangen bruggen en kademuren Piet Heinplein – Den Haag

Artikel

SUREbridge verlengt de levensduur van oude betonbruggen

Lees meer
Lees meer over SUREbridge verlengt de levensduur van oude betonbruggen