Bekijk alle artikelen

Herstelwerkzaamheden kademuur Brielle succesvol afgerond

De kademuur aan de Maarland NZ in Brielle is hersteld. De geplande opleveringsdatum van maart is daarmee gehaald. Op 4 oktober 2021 zijn de werkzaamheden gestart en de afgelopen maanden is er hard en zorgvuldig gewerkt aan de kademuur. Onze opdrachtgever, de gemeente Brielle, is tevreden over het resultaat (bron: website gemeente Brielle)

De fundering van de kademuur langs het Maarland Noordzijde moest over een lengte van ca. 150 meter gerenoveerd worden. De werkzaamheden die uitgevoerd zijn hebben de fundering hersteld waardoor eventueel instortingsgevaar wordt voorkomen. Het maken van een kademuur kon in verschillende varianten worden uitgevoerd. De opdrachtgever had besloten om in te zetten op een variant waarbij het grootste deel van de oorspronkelijke kademuur behouden bleef. Een ander belangrijke reden om voor deze methode te kiezen was dat er zo min mogelijk overlast voor de omwonenden was. Tevens is dit een snelle en economische methode en een duurzame methodiek.

Quote icon “Gedurende het project heb ik mij regelmatig laten informeren over het herstel van de kademuur. Ik ben tevreden over het verloop van de werkzaamheden èn uiteraard ook met het eindresultaat.” Quote icon

Wethouder Robert van der Kooi

Bekijk artikel Gemeente Brielle

De werkzaamheden waren hierdoor minder ingrijpend: geen bouwkuip, geen extreem grote ontgravingen. De bovenzijde van de kademuur is voor een deel verwijderd en deels hergebruikt. De fundering is hersteld door stalen buispalen door de bestaande kademuur te boren tot de vereiste funderinglaag. Deze buispalen zijn volgestort met een speciaal betonmengsel en vormen zo de nieuwe fundering. Voor de zijdelingse ondersteuning is er per buispaal nog een grond anker aangebracht. Daarna is de kademuur weer in oude glorie hersteld.

Woensdag 30 maart heeft er een feestelijke bijeenkomst voor de omwonenden ter afsluiting van de herstelwerkzaamheden op de locatie plaatsgevonden.

Meer weten, neem contact op

Sijbrand van Eck

Manager calculatie en inkoop


+31 (0)6 53 30 49 10

Nog niet uitgelezen?