Bekijk alle artikelen

Van 100 jaar bouwen naar duurzame infrabouwer

Strukton bestaat nu precies 100 jaar. Een bijzonder moment om bij stil te staan en gelijk door te gaan. Want het heeft de missie aangescherpt: als duurzame infrabouwer in Europa een significante bijdrage leveren aan het zelfherstellend vermogen van de aarde.

Deze missie heeft een weloverwogen mvo-beleid met de pijlers People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace en geïntegreerde VN-duurzaamheidsdoelen (SDG’s). Daar horen sterke ambities bij: veilig en gezond werken, in 2030 een circulaire bedrijfsvoering, minimaal 55% minder CO2-uitstoot en een per saldo minstens neutrale impact op natuurlijk kapitaal. En vanzelfsprekend respecteert Strukton de fundamentele internationale mensenrechten. Die ambities leiden tot vele concrete initiatieven om de eigen missie en de klimaatdoelen van klanten te helpen realiseren.

Duurzame inzet van mensen en middelen

“Voor ons betekent duurzaam bouwen: geen uitstoot, geen afval, geen verspilling, geen fouten, geen ongelukken, maar duurzame inzet van mensen en middelen”, aldus Tjark de Vries, directeur van Strukton Rail. “Voor mijzelf betekent het verantwoordelijkheid nemen, het goede voorbeeld geven, de ruimte geven aan goede initiatieven, goede spullen regelen en vooral volhouden. Onze werkwijze is vergaand gedigitaliseerd en we stimuleren leveranties zonder verpakking. We investeren in een elektrisch materieel- en wagenpark. Samen met TU Delft ontwikkelen we een valharnas met exoskelet dat tilondersteuning biedt. We zetten duurzame oplossingen in voor spooraansluitingen die we zelf beheren. Het is ons uitgangspunt om bewust voor duurzame alternatieven te kiezen en alleen datgene te vernieuwen wat voor de functionaliteit noodzakelijk is.”

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

“Duurzaamheid is voor ons steeds vanzelfsprekender”, benadrukt Robert Ottelé, één van de directeuren bij Strukton Civiel. “We verlengen bijvoorbeeld de levensduur van bruggen, inmiddels ook buiten Nederland, met hogesterktebeton en innovatieve composietpanelen. Tender- en projectmanagers geven we een duurzaamheidsopdracht mee en de lat ligt hoog. Bijvoorbeeld: zoveel mogelijk hergebruik van vrijkomende materialen. In de ontwerpfase is naast kwaliteit en veiligheid ook duurzaamheid een vast aandachtspunt bij de trade-off matrices. BIM 4D is een van de tools om alles in één keer goed te doen, want ook dat is duurzaam. We willen zo snel mogelijk samen met de keten zorgdragen voor emissieloze bouwplaatsen met zonnepanelen, groene of elektrische aggregaten, elektrisch gereedschap en materieel, duurzame (bio)brandstof en bouwhubs voor materiaalstromen.”

Samenwerking in de hele keten

“Wij willen infrastructuur bouwen waarop iedereen zich fluitend voortbeweegt: comfortabel, veilig en duurzaam”, vertelt Eric van Roekel, als directeur van Strukton Civiel verantwoordelijk voor de portfoliobedrijven. “Duurzaam staat voor kwaliteit en lange levensduur, voor klimaatneutraal en hoogwaardig circulair. Nu al nadenken over einde levensfase van wat we bouwen. Daarvoor zijn innovaties nodig die we op de markt opzoeken of zelf ontwikkelen. Strukton investeert in een innovatiecultuur en brengt oplossingen op de markt die in elke ontwikkelingsfase met de markt worden afgestemd. We nemen onze verantwoordelijkheid en kiezen de beste partners om elkaar verder te brengen. Zo hebben we met partners de eerste fabriek opgezet om end-of-life kunstgrasvelden te recyclen tot hoogwaardige producten. We recyclen ook asfalt, spoorballast en beton hoogwaardig, zelfs met een mobiele installatie. We bieden diverse duurzame producten. We kunnen al veel, maar we willen de beste worden. We trekken samen met onze klanten en partners op, zodat duurzaamheid ‘business as usual’ wordt.”

Samen duurzaam in de praktijk

Een prachtig voorbeeld is het consortium ‘Closing the Loop’, met onder meer Strukton: een van de winnaars van de innovatiecompetitie SBIR Circulaire Viaducten van Rijkswaterstaat. Zo’n 80% van oude kunstwerken wordt hergebruikt voor de bouw van nieuwe. Restasfalt en restbeton worden gerecycled. Dat levert zo’n 49% minder CO2-uitstoot, 93% minder grondstofverbruik en 24% kostenbesparing op.

Vanwege de energietransitie vernieuwt en digitaliseert TenneT binnen 10 jaar circa 145 hoogspanningsstations, samen met Strukton en andere partners. Strukton en TU Delft doen samen met ProRail een pilot met duurzame fundatieblokken – vlinderblokken van hergebruikt zand en grind – voor de bovenleidingsportalen. Als C2CA Technology passen ze ook de duurzame golfbrekende ‘Levvelblocks’ toe in de Proeftuin Afsluitdijk van Rijkswaterstaat.

Strukton schafte als eerste elektrische werklocomotieven aan en nam het initiatief om het gebruik van diesellocomotieven bij spoorwerk helemaal terug te dringen. In samenwerking met ProRail kwam hiervoor een branchebrede oplossing. Strukton en ProRail trekken ook samen op om een batterijmodule achter e-locs mogelijk te maken.

De hele keten is nodig en Strukton neemt als impactorganisatie steeds vaker de regie. Het publiceert vanaf 2022 ‘100 duurzame daden’ uit de hele organisatie, om te inspireren en duurzaamheid tastbaar te maken.

Samen resultaat bereiken

Al vanaf de oorsprong als spoorbedrijf is Strukton een verantwoorde bouwer. Als duurzame infrabouwer wil Strukton samen met partners maatschappelijke impact hebben, door mensen en middelen verantwoord in te zetten en duurzame infra te realiseren die altijd goed en veilig is. Duurzaam bouwen begint bij jezelf, maar alleen met elkaar lukt het om baanbrekende resultaten te bereiken.

Duurzaam bouwen

Strukton Civiel bouwt met partners aan veilige, comfortabele en duurzame infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.

Ontdek meer over duurzaam bouwen