Bekijk alle projecten

De komende jaren aan de slag op station Amsterdam Centraal

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van ProRail is de integrale verbouwing van Amsterdam Centraal inmiddels gestart. Strukton gaat de huidige perrons verbreden en verlengen, de opgangen naar de perrons aanpassen en een nieuwe bredere oostelijke reizigerstunnel met winkels realiseren. Ook komt er onder de sporen een fietsenstalling voor 8800 fietsen. Hierbij bouwen we ‘met de winkel open’, het station blijft operationeel. Na alle voorbereidingen, zijn de werkzaamheden straks duidelijk te zien. Martin Bos, directeur PMC Rail-Civiel van Strukton en omgevingsmanager Björn Duineveld vertellen meer over deze megaklus.

Wij vinden het een eer om in onze hoofdstad te mogen bijdragen aan het creëren van meer ruimte voor reizigers en vervoerders over duurzame infrastructuur

Met de verbouwing van Amsterdam Centraal dragen we bij aan duurzaam vervoer tussen Amsterdam en de rest van Nederland. Martin Bos: “Wij vinden het een eer om in onze hoofdstad te mogen bijdragen aan het creëren van meer ruimte voor reizigers en vervoerders over duurzame infrastructuur. Een belangrijke stap naar duurzame mobiliteit in de toekomst".

Een langjarige, ingrijpende operatie

Het stationscontract is een belangrijk contract voor de integrale verbouwing van Amsterdam Centraal in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van ProRail. Tot 2028 wordt elk jaar, van noord naar zuid, naast de werkzaamheden op het station een spoorbak en een brug onder handen genomen. In 2024 starten we met de eerste spoorbak en het zesde perron en sluiten we aan op de werkzaamheden aan de eerste brug en de infrastructuur die uitgevoerd worden door collega-aannemer Dura Vermeer. De perrons worden verbreed en verlengd en evenwichtiger over het station verdeeld. Daardoor is er straks aan de oostkant van het station ruimte voor meer en langere treinen. Om ruimte voor die verbrede perrons te maken, verdwijnen enkele tussenliggende middensporen.

Daarvoor moeten ook liften, trappen en roltrappen in alle reizigerstunnels worden aangepast. Deze komen dan weer netjes in het midden van de perrons te Liggen. Naast de werkzaamheden voor het verbreden van de oostelijke reizigerstunnel breiden we onder de oostelijke sporen de huidige oostelijke fietsenstalling uit naar bijna 9.000 stallingsplekken. Het ontwerp voor de fietsenstalling is gemaakt door Arcadis.

Architectenbureau ZJA is verantwoordelijk voor het integrale stationsontwerp. In nauwe samenwerking met Braaksma & Roos en ingenieursbureau Arcadis hebben zij het Definitief Ontwerp geleverd en alle vergunningaanvragen begeleid.

ProRail Video PHS Amsterdam NL

De winkel blijft open

Wij gaan aan het werk terwijl het station gewoon in bedrijf is. Reizigers lopen langs de werkzaamheden, winkels liggen pal naast een trap of opgang en de treinen blijven rijden. John Voppen: ‘Het is een complexe klus, in een monumentaal station, dat ook nog eens openblijft tijdens alle werkzaamheden. Ik ben blij dat Strukton deze klus voor ons gaat klaren. We hebben er alle vertrouwen in dat ze dit op een goede manier gaan doen.’

“Communicatie met stakeholders is een belangrijke taak”, zegt omgevingsmanager Björn Duineveld. “Een project is voor mij dan ook geslaagd, als alle stakeholders goed zijn meegenomen en tevreden zijn. Verder bouwen meerdere aannemers binnen een relatief klein gebied aan het station, we bouwen samen ‘op een postzegel’. Strukton heeft een uitvoeringscoördinatietaak om dit goed te laten verlopen. Samenwerking is belangrijk, want er moet veel worden afgestemd om de werkzaamheden soepel te laten verlopen. Ondanks de complexiteit van het project, merk ik dat iedereen trots is om aan het station te bouwen”.

Meer ruimte voor reizigers én treinen

De verbouwing van station Amsterdam Centraal is onderdeel van Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van ProRail. Reden voor de verbouwing is dat naar verwachting het aantal reizigers op Amsterdam Centraal zal stijgen van 200.000 naar 275.000 per dag in 2030. Hierdoor is er meer ruimte nodig voor reizigers én voor meer treinen. De komende zeven jaar wordt in opdracht van ProRail in en om station Amsterdam Centraal hard gewerkt. Naast bovengenoemde werkzaamheden vernieuwt collega-aannemer Dura Vermeer aan de oostkant van het station de Oostertoegangsbruggen. De infracollega’s van Strukton bouwt in opdracht van ProRail een ongelijkvloerse kruising bij de Dijksgracht. Hierdoor hoeven treinen niet op elkaar te wachten. Ook voor het goederenvervoer komt meer ruimte. Zo wordt Amsterdam nog beter verbonden met de rest van Nederland en Nederland met de rest van Europa.

‘We hebben al ervaring in dit gebied en werken momenteel aan de Vrije Kruising Dijksgracht'

Werkzaamheden worden zichtbaar

In de afgelopen maanden hebben er verschillende voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Denk aan fundering- en bodemonderzoeken. Daarnaast zijn de vergunningen voor de aankomende jaren verleend. Dat is belangrijk om vertraging van het project te voorkomen. De afgelopen maanden was er dus niet zoveel te zien, maar dat gaat veranderen.

Björn licht toe: “Vanaf 24 juni is de Oosttunnel afgesloten. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, zorgen we ervoor dat de reizigers snel, veilig en efficiënt bij hun bestemming kunnen komen. Dit doen we met belijningen, borden en de inzet van Crowd Control. Tijdens de afsluiting van de Oosttunnel gaan we liften 5 en 6 op de perrons ontmantelen. Dit doen we ter voorbereiding op de 9-daagse buitendienststelling van spoor 14 en 15. Deze start op 29 juni. Vervolgens sluiten we de Oosttunnel verder af tot lift 3, waarbij we lift 3 en 4 ook ontmantelen. Vervolgens inventariseren we de kabels en leidingen en leggen deze om. Op perronniveau gaan we een werkvak creëren om veilig te kunnen werken. Verder brengen we in totaal 80 damwanden op perronniveau aan. De damwanden brengen we drukkend aan om trillingen te voorkomen. Zo minimaliseren we hinder voor de omgeving en schades aan het monumentale station. De monumentale delen in het station hebben historische waarde. Deze worden tijdens de werkzaamheden voorzichtig verwijderd en opgeslagen. Ondanks de complexiteit van het project, merk ik dat iedereen trots is om aan het station te bouwen. Zelf vind ik het ook een ontzettend gaaf project.”

Strategische keuze

Dit project, onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), past perfect binnen de strategie en ervaring van Strukton. Voor ProRail gaan we in dit integrale project aan de slag met duurzame infrastructuur. Er komen verschillende disciplines samen en deze hebben wij allemaal in huis – rail, civiel, infratechnieken, milieutechniek, funderingstechniek, civiel-technische disciplines. De contractvorm en het risicoprofiel passen in onze strategie en de werkzaamheden hebben een repeterend karakter.

Samen bouwen aan een duurzame samenleving, dat drijft ons.

4D visualisatie Amsterdam Centraal station

Vragen?

Martin Bos

Directeur Rail-Civiel


+31 6 53379445

Meer lezen over hoe wij duurzaam bouwen?

Strukton Infra Specials bouwt met partners aan veilige, comfortabele en duurzame infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.

Duurzaam bouwen

Meer lezen?

Project

Samenwerking als sleutel voor integrale spoorprojecten

Lees meer
Lees meer over Samenwerking als sleutel voor integrale spoorprojecten

Project

Groningen station klaar voor meer reizigers

Lees meer
Lees meer over Groningen station klaar voor meer reizigers

Project

Bouwteam zorgt voor grip op het project Reevesluis en bruggen

Lees meer
Lees meer over Bouwteam zorgt voor grip op het project Reevesluis en bruggen