Bekijk alle projecten

Samenwerking als sleutel voor integrale spoorprojecten

Het Nederlandse spoorwegnet is het drukst bereden spoor van Europa. Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) creëert ProRail meer spoorcapaciteit. Strukton helpt de complexe puzzels te realiseren met de kracht van samenwerking.

Steeds drukker op het spoor: ProRail werkt aan het beter benutten van de huidige spoorinfrastructuur door op de drukste lijnen in een strak patroon te rijden met meer passagiers- en goederentreinen per uur en per richting. Dit wordt ook wel spoorboekloos reizen genoemd, of ‘Elke Tien Minuten Een Trein’ (ETMET). Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), gestart in 2014 en doorlopend tot 2028, maakt dit mogelijk.

Meerdere disciplines komen samen

Meer spoorcapaciteit ontstaat door het bestaande spoornetwerk te optimaliseren en waar nodig uit te breiden. Dit zijn projecten waar vele disciplines samenkomen. “Strukton zet hiervoor de disciplines Rail en Civiel in en diverse eigen bedrijven”, vertelt Martin Bos, directeur PMC Rail-Civiel bij Strukton. “Samen zorgen zij voor alles wat er in zo’n multidisciplinair project nodig is.

Denk aan prefab elementen, de sanering van vervuilde grond, sanering en aanleg van wissels en sporen, , perrons, technische en commerciële ruimtes, fietsenstallingen, ruimtes en wat er nog meer bij komt kijken. Alles op een zo duurzaam mogelijke manier, met circulaire en gerecyclede materalen. Ook de coördinatie van alle grondstromen en monitoring voor sturingsinformatie komen uit onze eigen organisatie.”

Samenwerking: hetzelfde doel

“Zoveel disciplines in eigen huis is een grote kracht om een project vakkundig, veilig, efficiënt, duurzaam en met zo min mogelijk hinder uit te voeren”, benadrukt Tjark de Vries, directievoorzitter van Strukton Rail Nederland. “Verbinden en samenwerken zijn – naast veiligheid en vakmanschap – onze kernwaarden en dat geldt intern en voor de manier waarop we met onze klanten en partners werken. Samen bouwen met hetzelfde doel voor ogen komt het projectresultaat ten goede en vergroot het werkplezier. We genieten er enorm van om met elkaar dit soort multidisciplinaire uitdagingen aan te gaan.”

 

Samenwerking: minimale hinder

Bos vertelt wat dit opleverde op het PHS-project Rijswijk-Rotterdam. “Hier vergroten we sinds 2019 samen met ProRail de spoorcapaciteit. Tussen de stations Rijswijk en het nieuwe Delft Campus hebben we het spoor verdubbeld naar vier sporen. Met een nieuwe brug en een nieuwe onderdoorgang is ook de civiele infra verbeterd. Tussen Delft Campus en Rotterdam hebben we een snelle verbinding gecreëerd door het beveiligingssysteem en de civiele infra aan te passen, zonder extra sporen aan te leggen. Toen ProRail aangaf hoe belangrijk minimale overlast is, hebben we de fasering en uitvoering samen zo gekozen, dat de hinder voor de reizigers op het station Delft Campus slechts een half jaar duurde in plaats van twee jaar. Dat kan alleen maar door het echt samen te doen. We zijn er ontzettend trots op dat dit is gelukt.”

 

Wisselvrij

De Vrije Spoorkruising Dijksgracht, waar we begin dit jaar met de uitvoering zijn gestart, is eveneens een PHS-project. Bos: “Er liggen nu zes gelijkvloerse sporen met vertragende wissels. Ten oosten van Amsterdam Centraal Station maken we een wisselvrije situatie door een tunnel van 130 meter te bouwen voor twee sporen waar de vier overige sporen overheen gaan. Zo is meer treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam en Weesp. De groenvoorziening rondom de vrije kruising behoort ook tot de opdracht, waaronder een openbaar park aan de zuidkant.”

 

Quote icon “Als duurzame infrabouwer leggen we de lat voor onszelf en onze partners hoog” Quote icon

Tjark de Vries, directievoorzitter bij Strukton Rail

Zero-emissiebouwplaats

ProRail kende Strukton de opdracht toe, met name vanwege de uitmuntende score (10) voor de zero-emissiebouwplaats. Strukton werkt in drie fases naar nagenoeg volledig elektrisch materieel. “We beginnen met voornamelijk HVO100-brandstof die veel minder CO2 uitstoot dan gewone diesel”, aldus Bos. “Onze eigen bedrijven en externe partners hebben we hierop geselecteerd. In fase 2 (2026/2027) zetten we al zo’n 50% elektrisch materieel in en in fase 3 (2028/2029) vrijwel helemaal. De markt is nu nog niet zo ver, maar de looptijd van 7 jaar maakt het interessant om in duurzame innovaties te investeren.”

“We denken de stroombehoefte te voeden met een voorziening op de bouwplaats die we aansluiten op het groene stroomnet”, aldus Bos. “Onze bouwkeet wordt energieneutraal dankzij zonnepanelen op het dak, een elektrische airco en andere duurzame installaties. De keet willen we tussen de uitvoeringsfases overigens verhuren om leegstand en onnodig transport te voorkomen. Verder richten we met Strukton-bedrijf GBN Groep een gronddepot in om de grondstromen optimaal te beheersen.”

Duurzaamheid trekt jong en oud

“Als duurzame infrabouwer leggen we de lat voor onszelf en onze partners hoog”, vervolgt De Vries. “Strukton schafte als eerste elektrische werklocomotieven aan en samen met ProRail willen we diesellocomotieven bij spoorwerk helemaal terugdringen. We zijn aangehaakt op de roadmap van ProRail om in 2030 alleen nog te werken vanaf emissievrije bouwplaatsen en we nemen deel aan het Transitiepad zero emissie Bouwplaats & Bouwlogistiek van Rijkswaterstaat. We merken dat onze duurzame ambities en innovatiecultuur nieuwe jonge collega’s aantrekken en de samenwerking met ervaren vakmensen leidt vaak tot verrassende resultaten. Spoorvervoer is de meest duurzame vorm van gemotoriseerd transport en dat helpen we graag verbeteren met de realisatie van prachtige PHS-projecten. Samen bouwen aan een duurzame samenleving, dat drijft ons.”

Meer informatie?

Martin Bos

Directeur Rail-Civiel


+31 6 53379445

Rail-Civiel

Met al onze kennis klaren we de hele klus: van spoorwerk, onderdoorgangen en kelderconstructies tot perrons, installaties en straatwerk.

Rail-Civiel

Meer lezen over onze projecten in Rail-Civiel?

Artikel

Hoofdstation Groningen: regie over vele bouwstromen

Lees meer
Lees meer over Hoofdstation Groningen: regie over vele bouwstromen

Artikel

Samenwerken om slim te bouwen

Lees meer
Lees meer over Samenwerken om slim te bouwen

Project

Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk

Lees meer
Lees meer over Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk

Artikel

Op het spoor van emissieloos bouwen

Lees meer
Lees meer over Op het spoor van emissieloos bouwen

Project

Groningen station klaar voor meer reizigers

Lees meer
Lees meer over Groningen station klaar voor meer reizigers
Al onze projecten