Bekijk alle artikelen

De komende jaren aan de slag op station Amsterdam Centraal

ProRail heeft het grootste contract in de grootschalige verbouwing van Amsterdam Centraal aan Strukton gegund. Daar zijn we enorm blij mee en trots op! Wij gaan de huidige perrons verbreden en verlengen, de opgangen naar de perrons aanpassen, een nieuwe bredere oostelijke reizigerstunnel met winkels realiseren en onder de sporen een fietsenstalling bouwen voor een kleine negenduizend fietsen. Tegelijkertijd wordt ook de monumentale waarde van het station in ere hersteld. John Voppen, CEO van ProRail, en Martin Bos, directeur PMC Rail-Civiel van Strukton, tekenden op 27 september 2023 het contract.

Met de verbouwing van Amsterdam Centraal dragen we bij aan duurzaam vervoer tussen Amsterdam en de rest van Nederland. Martin Bos: “Wij vinden het een eer om in onze hoofdstad te mogen bijdragen aan het creëren van meer ruimte voor reizigers en vervoerders over duurzame infrastructuur. Een belangrijke stap naar duurzame mobiliteit in de toekomst.

Impressie Centraal Station - ZJA ism Braaksma & Roos Architectenbureau

Een langjarige, ingrijpende operatie

Het stationscontract is een belangrijk contract voor de integrale verbouwing van Amsterdam Centraal in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van ProRail. Tot 2028 wordt elk jaar, van noord naar zuid, naast de werkzaamheden op het station een spoorbak en een brug onder handen genomen. In 2024 starten we met de eerste spoorbak en het zesde perron en sluiten we aan op de werkzaamheden aan de eerste brug en de infrastructuur die uitgevoerd worden door collega-aannemer Dura Vermeer. De perrons worden verbreed en verlengd en evenwichtiger over het station verdeeld. Daardoor is er straks aan de oostkant van het station ruimte voor meer en langere treinen. Om ruimte voor die verbrede perrons te maken, verdwijnen enkele tussenliggende middensporen. Daarvoor moeten ook liften, trappen en roltrappen in alle reizigerstunnels worden aangepast. Deze komen dan weer netjes in het midden van de perrons te Liggen. Naast de werkzaamheden voor het verbreden van de oostelijke reizigerstunnel breiden we onder de oostelijke sporen de huidige oostelijke fietsenstalling uit naar bijna 9.000 stallingsplekken. Het ontwerp voor de fietsenstalling is gemaakt door Arcadis.

Architectenbureau ZJA is verantwoordelijk voor het integrale stationsontwerp. In nauwe samenwerking met Braaksma & Roos en ingenieursbureau Arcadis hebben zij het Definitief Ontwerp geleverd en alle vergunningaanvragen begeleid.

Bekijk hier het filmpje

De winkel blijft open

Wij gaan aan het werk terwijl het station gewoon in bedrijf is. Reizigers lopen langs de werkzaamheden, winkels liggen pal naast een trap of opgang en de treinen blijven rijden. John Voppen: ‘Het is een complexe klus, in een monumentaal station, dat ook nog eens openblijft tijdens alle werkzaamheden. Ik ben blij dat Strukton deze klus voor ons gaat klaren. We hebben er alle vertrouwen in dat ze dit op een goede manier gaan doen.’

Meer ruimte voor reizigers én treinen

De verbouwing van station Amsterdam Centraal is onderdeel van Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van ProRail. Reden voor de verbouwing is dat naar verwachting het aantal reizigers op Amsterdam Centraal zal stijgen van 200.000 naar 275.000 per dag in 2030. Hierdoor is er meer ruimte nodig voor reizigers én voor meer treinen. De komende zeven jaar wordt in opdracht van ProRail in en om station Amsterdam Centraal hard gewerkt. Naast bovengenoemde werkzaamheden vernieuwt collega-aannemer Dura Vermeer aan de oostkant van het station de Oostertoegangsbruggen. De infracollega’s van Strukton bouwt in opdracht van ProRail een ongelijkvloerse kruising bij de Dijksgracht. Hierdoor hoeven treinen niet op elkaar te wachten. Ook voor het goederenvervoer komt meer ruimte. Zo wordt Amsterdam nog beter verbonden met de rest van Nederland en Nederland met de rest van Europa.

‘We hebben al ervaring in dit gebied en werken momenteel aan de Vrije Kruising Dijksgracht'

Strategische keuze

Dit project, onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), past perfect binnen de strategie en ervaring van Strukton. Voor ProRail gaan we in dit integrale project aan de slag met duurzame infrastructuur. Er komen verschillende disciplines samen en deze hebben wij allemaal in huis – rail, civiel, infratechnieken, milieutechniek, funderingstechniek, civiel-technische disciplines. De contractvorm en het risicoprofiel passen in onze strategie en de werkzaamheden hebben een repeterend karakter.

Samen bouwen aan een duurzame samenleving, dat drijft ons.

Meer informatie over het project? Bekijk de website van ProRail.

Amsterdam is dé toegangspoort naar Europa. Het monumentale station Amsterdam Centraal dateert uit 1889. Het is een van de drukstbezochte stations in Nederland met dagelijks 200.000 reizigers. Dit aantal blijft stijgen tot ongeveer 275.000 in 2030. Om die reden moet het station grondig worden verbouwd. ProRail gaat niet alleen op het station zelf, maar ook daarbuiten aan de slag.

ProRail

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Martin Bos

Directeur Rail-Civiel


+31 6 53379445

Meer lezen?

Pagina

Rail-Civiel

Lees meer
Lees meer over Rail-Civiel

Project

Samenwerking als sleutel voor integrale spoorprojecten

Lees meer
Lees meer over Samenwerking als sleutel voor integrale spoorprojecten

Artikel

Hoofdstation Groningen: regie over vele bouwstromen

Lees meer
Lees meer over Hoofdstation Groningen: regie over vele bouwstromen

Artikel

Samenwerken om slim te bouwen

Lees meer
Lees meer over Samenwerken om slim te bouwen

Project

Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk

Lees meer
Lees meer over Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk

Artikel

Op het spoor van emissieloos bouwen

Lees meer
Lees meer over Op het spoor van emissieloos bouwen

Project

Groningen station klaar voor meer reizigers

Lees meer
Lees meer over Groningen station klaar voor meer reizigers
Al onze projecten