Bekijk alle artikelen

Verbeterde slagkracht voor optimale dienstverlening

Strukton verstevigt zijn positie in duurzame infrastructuur. De focus ligt hierbij op groen vervoer en elektrificatie. Passend bij de hernieuwde strategie hebben we nieuwe klant- en marktfocus aangebracht en daardoor de organisatiestructuur aangepast om de verschillende onderdelen van Strukton nauwer te laten samenwerken en maximale strategische synergie te behalen. In dit bericht lees je over de wijzigingen bij Strukton Civiel.

Als onderdeel van de strategieherziening is een koers uitgezet richting 2025, met focus op een open cultuur van samenwerking, de inzet van vakmanschap en de ontwikkeling van innovaties waarmee Strukton in de inframarkt koploper is.

Nieuwe organisatiestructuur

De afgelopen tien jaar is Strukton Civiel gegroeid naar een landelijke projectorganisatie in combinatie met een regionale structuur. Om efficiënter samen te werken, onze kennis beter in te zetten en de klanten centraal organiseren wij ons vanuit productmarktcombinaties (PMC’s). Vanaf heden voeren wij onze projecten uit vanuit twee business units: Strukton Wegen & Beton en Strukton Infra Specials. Via PMC’s brengen we focus aan in wat we doen en richten we ons expliciet op de klantvraag.

Strukton Wegen & Beton

De regionale bedrijven Strukton Civiel Noord & Oost, Strukton Civiel West en Strukton Civiel Zuid intensiveren hun samenwerking en gaan samen in Strukton Wegen & Beton. Vanuit deze business unit realiseren we projecten als A2/N2 Eindhoven, Piet-Heinplein Den Haag, Klapbrug Bedum en asfaltonderhoudscontracten. Alle regionale vestigingen – onder andere Medemblik, Breda en Oldenzaal – blijven hun lokale kennis en netwerk inzetten, zodat klanten optimaal worden ondersteund. Zowel landelijk als regionaal.

Strukton Infra Specials

Het nieuwe Strukton Infra Specials bundelt de specialistische kennis in drie product-marktcombinaties: PMC Waterbouw, PMC Bruggen & Tunnels en PMC Rail-Civiel. Vanuit deze business unit richten we ons op projecten als Zoutkamp (sluizen en gemalen), de V&R-opgave (bruggen en tunnels) en PHS Rijswijk-Delft (stationsomgevingen).

Meer slagkracht

Onze klanten hebben sterke deskundige partners nodig om bestemmingen bereikbaar te maken, knelpunten op te lossen, omgevingen leefbaar te maken en verantwoord te bouwen. Door de nieuwe organisatiestructuur neemt de slagkracht van beide business units als deskundige partner toe. Wij blijven vol energie en toewijding met onze contracten en projecten bijdragen aan veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Zo bieden wij samen met partners de meeste toegevoegde waarde aan onze klanten.

Meer informatie

Artikel

Van 100 jaar bouwen naar duurzame infrabouwer

Lees meer
Lees meer over Van 100 jaar bouwen naar duurzame infrabouwer

Artikel

Verscherpte focus strategie Strukton groep en wijzigingen organisatie

Lees meer
Lees meer over Verscherpte focus strategie Strukton groep en wijzigingen organisatie