Bekijk alle artikelen

Verscherpte focus strategie Strukton groep en wijzigingen organisatie

Strukton brengt steeds meer strategische focus aan. Het bedrijf ontwikkelt zich tot een toonaangevende Europese speler. Daarbij sluit Strukton selectief aan bij wereldwijde ontwikkelingen, in het bijzonder de groeiende behoefte aan duurzame mobiliteits- en energiesystemen.

Overheden, reizigers, vervoersbedrijven en de industrie rekenen op betrouwbaar, efficiënt en duurzaam vervoer en toegang tot energie. Dat vereist slim beheer en onderhoud. De enorme hoeveelheid domeinkennis en vakmanschap die Strukton in huis heeft in combinatie met hoogwaardige technologie geeft het bedrijf een sterke positie in dit onderhoud en beheer. Om die positie verder te verstevigen is het belangrijk continu te blijven investeren in de ontwikkeling van technologieën en vakmanschap en het toepassen en integreren van oplossingen. Dat vraagt slagkracht en flexibiliteit.

De structuur van Strukton Groep passen we daarom aan. In de afgelopen periode is Strukton Rail in drie landenclusters (Nordics, Italië en België/Nederland) rechtstreeks onder Strukton Groep gehangen. De activiteiten waarmee Strukton inzet op de elektrificatie en energietransitie zijn gebundeld in het nieuwe Strukton Power. Hierin zitten onder meer de organisatieonderdelen Strukton Systems en Strukton Rolling Stock.

Hiermee komt Strukton Groep dichter op de business te zitten. Dat vraagt om een andere inzet van Strukton Groep om de business optimaal te kunnen ondersteunen. Hierom is Mark de Haas benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) ad interim van Strukton Groep. Mark was voorheen CFO van Strukton Rail. Hij heeft bij Strukton Rail procesverbeteringen doorgevoerd en de financiële kolom geprofessionaliseerd. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de implementatie van de vernieuwde strategie van Strukton Rail.

Per 1 juli 2021 is Arthur Vlaanderen benoemd tot Director Corporate Finance & Treasury. In zijn nieuwe functie speelt hij een belangrijke rol in de contacten met de banken en andere financiële stakeholders. Verder is Jean-Paul Drop benoemd tot Director Strategic HR. Zowel Arthur als Jean-Paul waren al werkzaam bij Strukton.

Strukton Civiel is bezig met een strategieherziening en heeft een koers uitgezet richting 2025. Deze koers is gericht op een open cultuur van samenwerking, rendabele projecten en ruimte voor innovaties waarmee Strukton in de inframarkt koploper is. Frank Bekooij heeft een start gemaakt met dit programma en een goede basis neergelegd. Tot onze spijt heeft Frank echter besloten afscheid te nemen van Strukton. Wij respecteren het besluit van Frank en zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdragen binnen Strukton Civiel. Hij treedt terug als statutair directeur van Strukton Civiel, maar blijft tot medio juli beschikbaar voor een overdracht van zijn taken. 

Frank begon 23 jaar geleden als stagiair bij Strukton. De afgelopen 16 jaar heeft hij als directeur sturing gegeven aan Strukton Civiel; vanaf 2006 als financieel directeur en per 2015 als algemeen directeur. Als algemeen directeur van Strukton Civiel heeft Frank allereerst gewerkt aan het financieel gezond maken van Strukton Civiel om vervolgens de strategie richting 2025 uit te zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat hij samen met het management een stevige basis heeft gelegd voor de toekomst, zeker met alle aanwezige kennis en kunde die binnen Strukton Civiel aanwezig is.

Het management team van Strukton Civiel zal met het vertrek van Frank tijdelijk de dagelijkse aansturing van Strukton Civiel overnemen. Zij zullen hierbij worden aangestuurd door de directie van Strukton Groep. 

Wij blijven vol energie en toewijding met onze contracten en projecten bijdragen aan de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van de systemen van onze klanten. Vandaag maken wij morgen.