Bekijk alle projecten

Noord/Zuidlijn metrostation Amsterdam CS

Noord/Zuidlijn metrostation Amsterdam CS

Hoe bouw je een metrostation inclusief een tunnel onder het monumentale pand van Amsterdam Centraal terwijl treinen blijven rijden en reizigers gebruik blijven maken van het station? Met deze opdracht ging Strukton Civiel aan de slag. Met slimme oplossingen en nieuwe technieken kwam de Noord/Zuid lijn tot stand.

Een van de belangrijkste eisen tijdens de bouw was dat reizigers gebruik konden blijven maken van het station. Met zoveel werkzaamheden die tegelijkertijd uitgevoerd werden was dat een hele klus. Werkzaamheden werden op de reizigers afgestemd. Zo voorkwamen bijvoorbeeld stofschotten overlast voor de reizigers doordat de werkzaamheden uit het zicht waren. En werd geluidshinder tot het minimum beperkt door werkzaamheden zo in te plannen dat ’s nacht onder het station gewerkt kon worden.

Tijdens de bouw was de eis dat reizigers gebruik konden blijven maken van het station. Werkzaamheden werden hier op afgestemd.

Strukton Civiel is wereldleider in het specialisme afzinken. Tunnelelementen en caissons positioneren wij op de millimeter op de bodem van een rivier of zee. Het proces van afzinken is hetzelfde. De uitvoering is altijd maatwerk.

Met respect voor het monumentale pand

Met monumentale pand moest in ere blijven. Tijdens de bouw mocht het pand geen schade oplopen. Extra maatregelen om het pand te beschermen werden ingezet, zoals 24/7 monitoring van het pand op beweging. In totaal zijn 5.500 prima’s geplaatst. Dit zijn spiegeltjes waarmee eventuele verzakkingen geregistreerd werden. Deze metingen waren van onmetelijk belang, omdat er indien nodig, direct ingegrepen kon worden.

Direct voor de hoofdingang van Amsterdam Centraal, onder het Voorplein op -20 meter, ligt het Metrostation CS. Door eerst de dakconstructie van de bouwkuip aan te brengen en hieronder verdere bouw- en graafwerkzaamheden uit te voeren, is de hinder voor reizigers op en rond Amsterdam CS beperkt gebleven. Het Metrostation heeft door zijn mystieke uitstraling de bijnaam de Kathedraal gekregen.

De tunnel

Om de tunnel aan te kunnen leggen, moest het monumentale pand en het emplacement eerst op een nieuwe fundering geplaatst worden. Hievoor moesten zowel onder het stationsgebouw als onder het emplacement de oude houten funderingspalen worden verwijderd en vervangen worden door een nieuwe fundering. Hiervoor werd de alom beproefde tafelconstructie gebruikt. Voor de ‘poten van de tafel’ werden twee nieuwe constructie bedacht; de sandwich wand en verticale microtunnelling.

Zodra de tafelconstructie was voltooid werd gestart met de bouw van de zinksleuf. De grond onder de tafel werd afgegraven. Na gereedkomen van de zinksleuf werden de betonnen elementen van het IJ ingevaren en gefaseerd in de zinksleuf afgezonken. Op zich is een zinktunnel in Nederland niet ongebruikelijk. Wat het in dit geval uniek maakte is dat het tunnelelement onder een bestaand gebouw werd afgezonken.

De Noord/Zuidlijn is op 22 juli 2018 in gebruik genomen. Dit levert de reizigers een kwartier tijdswinst op als zij van Noord naar Zuid reizen of vice versa.

Meer lezen?

Project

Groningen station klaar voor meer reizigers

Lees meer
Lees meer over Groningen station klaar voor meer reizigers

Project

Snellere inzet goederenlocomotieven door realisatie werkplaats Maasvlakte

Lees meer
Lees meer over Snellere inzet goederenlocomotieven door realisatie werkplaats Maasvlakte

Project

Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk

Lees meer
Lees meer over Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk
Al onze projecten