Bekijk alle projecten

Overnachtingsplaatsen Beneden-Lek in Bergambacht

Vlot en veilig verkeer over water, daar horen faciliteiten voor goed uitgeruste schippers bij. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt Strukton Civiel in combinatie met Van den Herik uit Sliedrecht een overnachtingshaven voor binnenvaartschepen langs de Beneden-Lek bij Bergambacht.

Rijkswaterstaat wil acht nieuwe overnachtingsplaatsen aanleggen langs de Beneden-Lek bij Bergambacht, zodat binnenvaartschippers zich aan de wettelijk voorgeschreven rusttijden kunnen houden. De Beneden-Lek, een onderdeel van het hoofdvaarwegennet, is een belangrijke rivier voor de Nederlandse binnenvaart.

Tijdens de werkzaamheden is er een goede en praktische samenwerking met de aangrenzende bedrijven

Op het traject Beatrixsluizen (Nieuwegein) - Rotterdam, met een lengte van ongeveer 50 km, is nu slechts één openbare overnachtingsplaats voor binnenvaartschepen aanwezig. Volgens de Richtlijn Vaarwegen mogen overnachtingsplaatsen niet langer dan circa twee uur varen uit elkaar liggen. Op vaarwegen zonder sluizen – zoals de Beneden-Lek – komt dit neer op een onderlinge afstand van circa 30 km. Daarom komt de nieuwe overnachtinghaven in Bergambacht.

Kade en drijvende steiger

In de noordoosthoek van de (toekomstige) overnachtingshaven hebben we een kade gebouwd van ca. 150 m lang, waaraan ruimte is om twee schepen af te meren. Aan de zuidkant realiseren we een drijvende steiger van ca. 300 m lang, met afloopvoorziening naar het vaste land. Hieraan is ruimte om zes schepen af te meren. De strekdam zorgt ervoor dat de overnachtingshaven is afgescheiden van de doorgaande scheepvaart op de Lek. Via een ontsluitingsweg sluit de haven aan op de bestaande infrastructuur en is de haven bereikbaar voor hulpdiensten. De afmeervoorzieningen zijn geschikt voor binnenvaartschepen met een lengte tot 135 m lang.

Goede samenwerking

Tijdens de werkzaamheden is er een goede en praktische samenwerking met de aangrenzende bedrijven, waaronder Overslag Terminal Bergambacht als een van de belangrijkste stakeholders, naast Materieel Dienst Bergambacht en A. Molenaar Zand en Grond. Een strook voor de bestaande kade van de Overslag Terminal Bergambacht en A. Molenaar Zand en Grond is met baggerwerkzaamheden op diepte gebracht zodat deze op gelijk niveau ligt met de nieuwe overnachtingshaven. Hier is voor de toekomstige haven een nieuwe kade aangebracht, bestaand uit een stalen damwand voorzien van een betonnen deksloof. De kade is daarnaast voorzien van een wrijfconstructie, waartegen de schepen veilig kunnen afmeren.

Realisatie drijvende steiger

De drijvende steiger aan de zuidkant ligt langs zeven stalen geleidepalen, waardoor de steiger met het getij mee op en neer kan bewegen. De steiger van ruim 300 m lang is opgebouwd uit zes drijvende segmenten met een lengte van 44,5 m tot 55 m lang. Het zwaarste segment weegt ca. 72 ton. Tijdens een tweedaagse actie zijn de segmenten per ponton aangevoerd naar Bergambacht, waarna de steigersegmenten met twee telescoopkranen (van 450 ton en 230 ton) eraf gehesen zijn. Vervolgens zijn de segmenten één voor één in het water gelaten en langszij genomen door het Strukton werkschip Mary, dat de segmenten vervolgens naar de plaats van bestemming gevaren heeft. Op de definitieve locatie zijn de segmenten verbonden aan de geleidepalen. Deze werkzaamheden zijn vakkundig en binnen de gestelde planning afgerond.

Video bouw overnachtingsplaatsen

Afronding

Na het aanbrengen van lichtmasten, walstroomkasten, leuningwerken, de loopbrug, en de elementenverharding van de ontsluitingsweg, ronden we de werkzaamheden voor beide nieuwe afmeervoorzieningen af. Naar verwachting wordt de haven eind 2022 opgeleverd.

 

Krachten gebundeld

Voor dit project hebben Van den Herik en Strukton hun kracht gebundeld. Van den Herik heeft een lange historie in de waterbouw en Strukton in het realiseren van totaaloplossingen in de infrastructuur. Een krachtige combinatie van kennis en kunde voor een optimaal resultaat voor onze opdrachtgever Rijkswaterstaat. Deze gezamenlijke kracht bleek al eerder bij het realiseren van overnachtingsplaatsen op de Merwede in Gorinchem voor Rijkswaterstaat: https://struktoninfraspecials.nl/our-stories/news/2020/12/overnachtingsplaatsen-voor-schippers-op-de-merwede/

Meer lezen?

Project

Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland

Lees meer
Lees meer over Onderhoud vaarwegen Oost-Nederland

Project

Weerwaterbrug Almere

Lees meer
Lees meer over Weerwaterbrug Almere
Al onze projecten