Bekijk alle projecten

De Hoornsebrug: Een nieuwe brug op een oude fundering

Door de basculebrug grondig te renoveren, kan de brug nog jaren mee.

Na 55 jaar intensief gebruik was de Hoornsebrug in de binnenstad van Purmerend aan vernieuwing toe. Steeds zwaarder verkeer had de constructie aangetast. Het betrof een volledige renovatie van een basculebrug in de binnenstad van Purmerend, waarbij wij de omgevingshinder tot een minimum beperkt hebben door een korte bouwtijd van 12 weken en tijdelijke pontonbruggen voor fietsers en voetgangers. Strukton Civiel kreeg de gunning op basis van EMVI-criteria.

Deze brug is gebouwd op basis van de bestaande fundering, brugkelder en aanbruggen. Een flinke uitdaging.

Voor de Hoornsebrug, daterend uit de jaren zestig, hebben we een nieuwe val, aandrijving en besturing ontworpen en gerealiseerd. De beton- en staalconstructie zijn gerepareerd. De aangrenzende weg is n opgewaardeerd. Het brugdek is geasfalteerd en we hebben nieuw leuningwerk geplaatst.

Overlast rond de brug bleef beperkt

Deze brug is gebouwd op basis van de bestaande fundering, brugkelder en aanbruggen. Een flinke uitdaging, omdat de vernieuwde brug wel moet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Hier kwam de expertise van Strukton Civiel op het gebied van risicomanagement, civiele techniek en werktuigbouwkunde goed van pas.
In het ontwerp hebben wij rekening moeten houden met een versterkte constructie van het stalen brugdek voor een eventuele toekomstige herindeling van de rijstroken op de val en de aanbruggen, vanwege de realisatie van een eventuele fietsbrug naast deze brug.

Dit heeft nogal wat invloed gehad op het ontwerp, aangezien we een val hebben moeten ontwerpen die je op meerdere manieren kunt belasten en indelen en waarbij er geen constructieve aanpassingen meer gedaan mogen worden.
Door zo veel mogelijk te prefabriceren en ter plekke te assembleren, kon het traject van sloop tot bouw in slechts twaalf weken worden afgerond. Hierdoor bleef de overlast van de werkzaamheden aan deze belangrijke brug voor de omgeving beperkt. Naast de brug zijn twee pontonbruggen aangelegd voor voetgangers en fietsers. Verkeersmanagement zorgde er in de bouwperiode voor dat het autoverkeer veilig en probleemloos kon omrijden.

Klaar voor de toekomst

Dankzij de renovatie is de levensduur van de brug verlengd. Tevens heeft er een herinrichting van de de verkeersstromen richting brug plaatsgevonden. De wegen zijn voorzien van nieuw asfalt. Bij deze optimalisatie is ook het nabijgelegen kruispunt opgehoogd ten opzichte van de brug, waardoor er beter overzicht is voor de gebruiker.

Meer lezen?

Project

De Brug bij Ewijk kan weer 30 jaar vooruit

Lees meer
Lees meer over De Brug bij Ewijk kan weer 30 jaar vooruit

Project

HogeSterkteBeton voor de brug bij Günthersdorf

Lees meer
Lees meer over HogeSterkteBeton voor de brug bij Günthersdorf
Al onze projecten