Bekijk alle artikelen

Brainstorm verduurzaming Prestatiecontract Vaarwegen Oost-Nederland

Een belangrijk onderdeel van het contract Onderhoud Vaarwegen Oost-Nederland zijn duurzame innovaties. Het doel van Rijkswaterstaat is om de CO2 uitstoot en MKI-waarde van alle varende activiteiten binnen het project te reduceren met 50%. Het contract staat in het teken van inzicht krijgen in het verbruik om vervolgens reductie te behalen.

Om hier een juiste invulling aan te geven zijn huidige technieken niet voldoende. Dit betekent dat de komende jaren geïnnoveerd moet worden. Een belangrijke factor voor het succesrijk ontwikkelen en implementeren van innovaties is samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door exact in kaart te brengen wat de behoefte en verwachtingen van de klant zijn, kan de markt daar het beste op aansluiten.

Eerste brainstorm


Op 17 mei jl hebben Rijkswaterstaat, Strukton Civiel en partner Van den Herik, aangevuld met kennishouders vanuit duurzaamheid, een eerste stap gezet om optimalisaties op het gebied van (vrijkomende) materialen te benoemen. Aan de hand van een gestructureerde innovatieaanpak van Strukton Civiel -de IDL SDC aanpak- hebben beide partijen gewerkt aan de eerste oplossingsrichtingen en de match daarvan met de doelen van Rijkswaterstaat. Voorbeelden van eerste oplossingsrichtingen zijn:

  1. Het volgen van een Afwegingskader om vanuit een strategische aanpak te bepalen wat wel of niet uitgevoerd wordt en op welke wijze dit uitgevoerd wordt;
  2. Building by nature;
  3. Vrijkomende materialen uit bijvoorbeeld remmingswerken hergebruiken in meubilair.

Het MKI-team van Rijkswaterstaat, Strukton en Van den Herik zal de verdere uitwerking en opvolging inrichten van de verzamelde oplossingsrichtingen.

Meer weten?

Lees meer over dit project Onderhoud Vaarwegen Oost-Nederland op: https://struktoninfraspecials.nl/project/2022/02/onderhoud-vaarwegen-oost-nederland/