Bekijk alle artikelen

CO2 reductie, mode of noodzaak?

Eén keer per maand vragen we een Strukton Expert om zijn of haar scherpe visie met ons te delen. Deze keer schrijft Gerhard Hulleman (expert op het gebied van CO2 reductie) over zijn visie op de uitdaging die ons te wachten staat.

 

IJskappen op de Noord- en Zuidpool brokkelen in hoog tempo af, extreem weer neemt wereldwijd toe, biodiversiteit neemt af en de Earth Overshoot day passeert steeds vroeger in het jaar…. Wetenschappers roepen dat een drastische wereldwijde vermindering van de CO2 emissie noodzakelijk is om de negatieve klimaatontwikkeling te remmen. Wat kan Strukton concreet in deze zaak betekenen? En hoeveel gaan wij bijdragen? Gaan we mooie verhalen op onze internetsite plaatsen om mee te doen met modewoorden en alles verpakken als “duurzaam” en “circulair”? Of zetten we de schouders eronder en voegen we daad bij het woord. Gerhard Hulleman, expert rondom CO2 reductie binnen Strukton Civiel reageert.

Samenwerken is het sleutelwoord, stelt Gerhard, de opgave om CO2 te reduceren is te groot voor één partij. Een noodzakelijke transformatie is de mindset. Een mindset die bouwen integreert met het voortdurend verminderen van schadelijke emissies en toenemend hergebruik van materialen. Een sterk voorbeeld van samenwerken om CO2 te reduceren is Closing the Loop, een consortium van Strukton Civiel, Antea, GBN en Nebest. Met het initiatief ‘Closing the Loop’ krijgen zoveel mogelijk onderdelen uit bestaande viaducten dezelfde functie in een nieuw object: een tweede leven dus. Dit vraagt om afstemming en samenwerking om de producten uit kunstwerk A te signaleren, vrij te maken en in te zetten voor kunstwerk B. Een uitdagender werk dan het simpelweg nieuw bestellen. Maar hiermee kan een CO2 besparing gerealiseerd worden van 50%. En het eerste project ligt al op stapel.

Slimmer werken

In de Civiele bouwwereld zie je dat er steeds vroeger in het bouwproces wordt samengewerkt. In zogenoemde bouwteams worden de koppen van opdrachtgever en opdrachtnemer bij elkaar gestoken, nog voordat een plan in beton is gegoten. Dit biedt ruimte voor innovaties, inventariseren waar grondstoffen hergebruikt kunnen worden, hoe emissie gereduceerd kan worden en inzet van elektrisch materieel. Door vroegtijdig samen met onze opdrachtgevers te werken kan slimmer gewerkt worden.

Samenwerken

Mooie voorbeelden waarbij Strukton daad voegt bij het duurzame woord is het bouwteam De Punt in Drenthe, een project vlakbij een Natura 2000 gebied. Vooraf zitten de experts bij elkaar hoe de uitstoot van schadelijke emissies tot het minimum beperkt kan worden. Pas wanneer dit geborgd is gaat de schop in de grond. Ook in Amsterdam zitten we aan tafel. Een stad met kilometers kademuren in slechte toestand. Hoe kunnen deze betaalbaar, met behoud van stadsgezicht en duurzaam onderhouden worden. Projecten zonder hapklaar antwoord, innovatie en samenwerken met diverse expertises is dan noodzaak.

Verdeling van kosten

De financiële kant van deze transformatie is natuurlijk een factor die zwaar meeweegt. Hoe wordt de verdeling van de kosten gemaakt tussen overheid en markt. Is er bereidheid om innovaties een kans te geven en (financiële) ruimte te bieden. Ook hierin is samenwerking noodzakelijk waarin daden zwaarder wegen dan woorden. Samen de lasten verdelen, samen investeren in innovaties waarin trial en error elkaar aflossen. Het proces daarnaartoe zal mede bepalend zijn voor de snelheid van transformatie en motivatie.

Kennis verrijken

Laten we onze beschikbare kennis en ervaring van ruim 100 jaar over aanleg, beheer en onderhoud van infra structuur verrijken met inzicht en kennis over (ernstige) milieuschade, oorzaken en effecten. Dan kunnen we samen met opdrachtgevers de gevolgen beperken. Door kennis en kunde te bundelen, lasten te verdelen en echt samen de schouders eronder te zetten moet het toch mogelijk zijn om (veel meer) slimme innovaties en werkmethodes te bedenken en uit te voeren. Die ook nog eens een businessmodel kunnen genereren.

Een professionele aanpak resulteert mijns inziens niet in window-dressing of meedoen aan modeverschijnselen, maar stimuleert onze ontwikkeling naar een maatschappelijk verantwoord gedreven onderneming.

Verder praten over CO2 reductie?

Gerhard Hulleman

Senior Coördinator KAM


+31 6 51093388

Nog niet uitgelezen?

Project

Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Lees meer
Lees meer over Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Pagina

Duurzaam bouwen

Lees meer
Lees meer over Duurzaam bouwen

Artikel

Hoe kunnen we de levensduur van Amsterdamse kademuren verlengen?

Lees meer
Lees meer over Hoe kunnen we de levensduur van Amsterdamse kademuren verlengen?