Bekijk alle projecten

Renovatie Prinses Beatrixbrug te Naarden

De monumentale Prinses Beatrixbrug bij de Burgemeester M.P. van Wettumweg in Naarden heeft groot onderhoud gekregen. In een bouwteam heeft Strukton met de opdrachtgever, gemeente Gooise Meren, het ontwerp en de maatregelen voorbereid die nodig waren om het brugdek te vervangen, levensduurverlengende werkzaamheden uit te voeren en er hiermee voor te zorgen dat er geen aslastbeperking meer nodig is.

Een mooie uitdaging bij de renovatie van de Beatrixbrug is het behouden van het monumentale karakter.

De totale projectscope betrof o.a. het vervangen het stalen val, reparatie van het betonwerk, renovatie van het remmingwerk, het verwijderen van de Chroom VI houdende conservering en het aanbrengen van nieuwe conservering. Strukton Civiel kreeg de aanbesteding gegund op basis van kwaliteit op de drie gunningscriteria; samenwerking, risicodossier en duurzaamheid. Het onderhoud is uitgevoerd in 3 fasen en afgerond in juli 2022.

Uitdagingen bij het onderhoud van de brug

Bij de renovatie van de Beatrixbrug moest het monumentale karakter behouden blijven. De grootste uitdaging hierbij was om het beweegbare deel van de brug te vervangen, draaibaar te houden en te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Met een slim ontwerp en de keuze voor het vervangen van het houten brugdek voor een nieuw stalen dek kon aan alle eisen, met veiligheid voorop, worden voldaan.

Werkzaamheden

  • Remming- en geleidewerken renoveren en deels vervangen
  • Herstellen betonwerk van de brug
  • Het brugval (beweegbaar deel van de brug) volledig vervangen
  • Bovenbouw en bedieningshuis herstellen en conserveren
  • Delen van de verharding en beschoeiing herstellen

Mijlpalen

Het oude val is op 29 maart verwijderd en het nieuwe val is op 19 april succesvol geplaatst. Een mooie mijlpaal waar we trots op kunnen zijn. Daarna is hard gewerkt aan het afmonteren van het nieuwe val, zodat de brug op koningsdag weer beschikbaar was.

In de volgende fase is een speciale steigerconstructie opgebouwd en de volledige brug (bovenbouw) ingepakt. Deze steigerconstructie diende voor het verwijderen van de oude Chroom VI houdende conservering en het aanbrengen van de nieuwe conservering.

Meer lezen?

Project

Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk

Lees meer
Lees meer over Een betere, duurzamere én veiligere doorstroom rondom Delft en Rijswijk

Project

Groningen station klaar voor meer reizigers

Lees meer
Lees meer over Groningen station klaar voor meer reizigers
Al onze projecten