Bekijk alle projecten

Vervanging 17 bruggen waterschap Noorderzijlvest

Veilige en duurzame/circulaire bruggen in Groningen en Drenthe

Vervanging 17 bruggen: In het gebied van waterschap Noorderzijlvest (Groningen en Drenthe) zijn zeventien bruggen toe aan vervanging/opwaardering. In bouwteam met Noorderzijlvest en Royal Haskoning DHV zijn we met de aannemerscombinatie Strukton Civiel Noord & Oost/Oosterhof-Holman aan de slag gegaan met het vervangen of opwaarderen van zowel voetgangers-/fietsbruggen als verkeersbruggen. Hiervan is ook nog een gedeelte aangemerkt als monumentaal. In het bouwteam ligt de focus, naast veiligheid, op circulariteit. In de periode van 2020 – 2023 realiseren we samen de bruggen in deze raamovereenkomst.

Zo min mogelijk transportbewegingen door modulaire bouw

Duurzaamheidsbeleid waterschap als basis voor raamovereenkomst

Het duurzaamheidsbeleid van waterschap Noorderzijlvest vormt de basis voor het vervangen van de bruggen. In bouwteam worden de ontwerpen gemaakt waarin wordt ingezet op zo veel mogelijk circulair bouwen.

Naast dat we materialen of constructieve onderdelen hergebruiken, zetten we in op het beperken van de transporten. Dit betekent dat de in de fabriek gebouwde elementen modulair op locatie samengevoegd worden.

Vervanging 17 bruggen: overlastbeperkende maatregelen

Waar gewerkt wordt, wordt overlast veroorzaakt. We proberen de overlast tot een minimum te beperken. Door middel van inloopbijeenkomsten en door het verstrekken van nieuwsbrieven, informeren we omwonenden en andere betrokken zo goed als mogelijk. Betrokken worden hiermee geïnformeerd over de aard van de werkzaamheden en eventuele omleidingen.

Meer lezen?

Project

SUREbridge Hardenberg

Lees meer
Lees meer over SUREbridge Hardenberg

Project

Weerwaterbrug Almere

Lees meer
Lees meer over Weerwaterbrug Almere

Project

Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik

Lees meer
Lees meer over Circulaire viaducten met hoogwaardig hergebruik
Al onze projecten