Bekijk alle projecten

Verbeteren aansluiting A15/N3/N214

Verbeteren aansluiting A15/N3/N214

Minder files, betrouwbaardere reistijd, betere doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de regio; dat was het doel van onze werkzaamheden aan de A15/N3/N214. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Strukton Civiel op- en afritten, kruisingen en verbindingswegen vernieuwd. Ook legden we nieuwe kunstwerken over het spoor aan, waaronder twee viaducten over de Sophiaspoortunnel. Het ging om ingrijpende werkzaamheden, waarbij we gezorgd hebben dat het doorgaande verkeer de grootste tijd gewoon door kon rijden.

We hebben de aansluiting van de N3 en N214 op de A15 aangepast bij Papendrecht voor betere doorstroming

Betere doorstroming
We hebben de aansluiting van de N3 en N214 op de A15 bij Papendrecht aangepast voor betere doorstroming. Je kunt in de nieuwe situatie vanaf de A15 zonder verkeerslichten via een kwart klaverblad de provinciale wegen op rijden. De uitvoegstrook op de A15 is verbreed tot twee stroken, waarvan er één met een lus onder het bestaande viaduct en over de Sophiaspoortunnel heen gaat. De rotonde op de N214 is vervangen door een kruispunt met een verkeersregelinstallatie. De huidige carpoolplaatsen zijn in de definitieve situatie vervangen voor één carpoolplaats aan de Parallelweg ten oosten van de N214-N3 met een capaciteit van 160 parkeerplaatsen. Tijdens de bouwtijd waren de eerdere carpoolplaatsen rondom de rotonde N214-N3 vervangen voor één grote carpoolplaats met fietsenstalling ten westen van de aansluiting langs de Veerweg.

Viaducten over het spoor
Bij het verbeteren van de aansluiting A15 / N3 / N214 zijn nieuwe viaducten over het spoor gebouwd.

Afsluiting vluchtstrook A15
We hebben maatregelen genomen om de hinder tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. De eerste tijd kon het verkeer – zeker op de A15 – gewoon doorrijden zonder grote wijzigingen. Eind januari 2020 werd een barrier geplaatst op de vluchtstrook van de A15 ter hoogte van de afrit naar de N214-N3. De vluchtstrook was toen afgesloten om ruimte te creëren voor het aanbrengen van de voorbelasting naast de asfaltverharding. Tijdens deze verkeersmaatregel werd de maximale snelheid verlaagd naar 100 km/uur. Na een periode van twee maanden is de barrier verplaatst naar de buitenkant van de vluchtstrook en verviel de snelheidsbeperking van 100 km/uur weer.

Bekijk hier de video van het eindresultaat

Aandacht voor milieu, duurzaamheid en circulariteit

In dit project heeft hergebruik van materialen de ruimte gekregen. We hebben gebruik gemaakt van beton met circuzand en circugrind. Bestaand beton is hiervoor gerecycled en zo volledig mogelijk in het project weer toegepast. Ook was er aandacht voor de ecologie in het gebied. Om ruimte te maken voor de werkzaamheden moesten de populieren rond de huidige carpoolplaatsen verwijderd worden. Voor alle gekapte bomen zijn opnieuw bomen aangeplant. Dat gebeurde zo veel mogelijk op de locatie zelf en anders via een groenfonds op andere plaatsen in Nederland. Vleermuizen gebruikten deze bomen als oriëntatiepunten op de vliegroutes naar hun winterverblijf. Daarom zijn de bomen weggehaald op het moment dat de vleermuizen vertrokken waren om hun winterslaap te houden. In het voorjaar zijn vleermuisschermen geplaatst, zodat de vleermuizen hun oorspronkelijke vliegroute terug konden volgen.

Het project is gegund onder de CO2-prestatieladder niveau 5, een instrument dat organisaties helpt bij het structureel reduceren van CO2-uitstoot. Strukton staat sinds 2010 op dit hoogste niveau van de CO2-prestatieladder. Bovendien is dit project aangemeld bij Bewuste Bouwers; een initiatief dat past bij de aandacht voor omgevingsmanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, veiligheid en duurzaamheid.

Quote icon Het ziet er allemaal fantastisch uit en de samenwerking is goed Quote icon

Onze opdrachtgever, Rijkswaterstaat

Samenwerking en verantwoordelijkheid

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een goede aansluiting. ProRail is verantwoordelijk voor de nabijgelegen spoorlijn. Strukton Civiel voerde de werkzaamheden uit en heeft in dit project en eerdere projecten een goede samenwerking met beide partijen bewezen.