Bekijk alle artikelen

Verbeterde instructies om bij te dragen aan veiligheid bouw - GPI 4.0

Voor iedereen die de bouwplaats opgaat, is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar. Vanaf 23 november 2021 is de vernieuwde Generieke Poortinstructie (GPI) actief, die meer op de praktijk is gericht. Dit initiatief stimuleert veilig gedrag op bouwplaatsen en is een manier om het gesprek er over te starten. Een initiatief van zestien opdrachtgevers en aannemers – waaronder Strukton, BAM, Dura Vermeer, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf – die de veiligheid in de bouw willen vergroten.

Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger veiligheidsbewustzijn niveau en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. En dat is nodig want op de bouwplaats komen helaas nog te veel onveilige situaties voor. De Generieke Poortinstructie moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren.

Veilig voor iedereen

Binnen Strukton hebben we ons geconformeerd aan de Governance code veiligheid. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag voor iedereen op alle bouwplaatsen. De norm is en wordt hiermee gezet.

We denken mee, we denken vooruit

Vanuit Strukton hebben we actief deelgenomen aan de sessies met Governance Code Veiligheid Bouw om samen met onze collega bedrijven de GPI naar een hoger niveau te krijgen. Dit heeft geresulteerd in de GPI 4.0.

In de vernieuwde GPI 4.0 vind je:

  • Toetsvragen over praktijksituaties
  • Praktijkonderwerpen die je zélf kunt kiezen en die passen bij jouw situatie
  • 90 Video’s van praktijksituaties die je kunt beoordelen, met tips
  • Meningen van collega’s zijn zichtbaar
  • Meer toetsen op bewust veilig werken
  • Oog voor ‘soft skills’ met o.a. elkaar aanspreken, ingrijpen en anderstaligen

Meer weten over de GPI 4.0

Bekijk de animatie waarin de GPI 4.0 verder wordt toegelicht.

Bekijk de video