Bekijk alle artikelen

Onze CO2-prestaties over de eerste helft van 2021

Hij ligt er weer: onze halfjaarlijkse CO2-rapportage. Met onze maatregelen om de CO2-uitstoot in onze eigen bedrijfsvoering én in de keten te reduceren, dragen wij bij aan SDG 12, 13 en 15. In dit bericht gaan we kort in op enkele highlights.

In de rapportage nemen we de activiteiten in Nederland mee van Strukton Worksphere, Strukton Civiel, Strukton Rail, Strukton Power en Strukton Integrale Projecten, evenals de activiteiten in België van Strukton Rail. 

Onze doelen

We hebben onszelf scherpe doelen gesteld. Hieronder een aantal doelen die relevant zijn voor de CO2-Prestatieladder:

  • In 2030 willen wij voor zakelijke mobiliteit een CO2-reductie van 50% per FTE bereiken ten opzichte van 2016
  • In 2030 willen wij onze totale uitstoot reduceren met minimaal 55% ten opzichte van 2009. Uitgaande van de gecorrigeerde doelstellingsuitstoot van 2020 is dit een jaarlijkse reductie van 3,5% ten opzichte van het voorgaande jaar
  • In 2050 willen wij klimaatneutraal opereren
  • In 2025 zijn al onze bouwplaatsen emissieloos
  • In 2030 zijn al onze bouwplaatsen volledig duurzaam

Onze eigen CO2-voetafdruk

Nog steeds vormt de uitstoot door onze leaseauto’s en bedrijfswagens meer dan de helft van onze uitstoot. Dan is er nog de uitstoot van privéauto’s en woon-werkverkeer en openbaar vervoer. Alles bij elkaar ruim 60%. Het is dan ook niet voor niets dat we blijven inzetten op maatregelen gericht op duurzame mobiliteit. Met onder andere fietsstimulering, stimuleren van het OV-gebruik, stimuleren van online vergaderen, vergroten van het aandeel elektrische auto’s in het leasewagenpark. Met een op handen zijnde pilot met elektrische busjes willen we ook de uitstoot van bedrijfswagens (nu goed voor 23,8 procent van onze totale uitstoot) gaan verkleinen.

Mobiliteit

Specifiek als het gaat om mobiliteit is ons doel de CO2-uitstoot door onze bedrijfswagens te reduceren met 5% per fte ten opzichte van het voorgaande jaar. In alle werkmaatschappijen is het aantal elektrische leaseauto’s toegenomen, waarbij Strukton Worksphere op kop ligt. Bij Strukton Rail zijn bij diverse locaties oplaadpunten gerealiseerd. Bij Strukton Civiel is het OV-gebruik in Q2 toegenomen met 8% en is de CO2-uitstoot als gevolg van mobiliteit met 70 ton afgenomen.

Productiemiddelen

Het aandeel Productiemiddelen in onze uitstoot is een kleine 10%. Een goede reden dus om ook daarop in te zetten, met het bijkomende voordeel dat dit ook leidt tot een gezondere werkplek (frissere lucht, minder lawaai en trillingen). Een win-win situatie dus. Ons doel: een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van eigen productiemiddelen met 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij Strukton Civiel is een pilot uitgevoerd met HVO50 brandstof in funderingsmachines voor een project op de Maasvlakte. Hierbij is 52 ton CO2 gereduceerd. Bij Strukton Rail worden elektrische locomotieven ingezet, en wordt doorgegaan met de ontwikkeling van de batterijlocomotief. Ook wordt ingezet op verduurzaming van groot en klein mechanisch materieel (het zogenaamde GMG en KMG).

CO2-reductie in de keten

Behalve onze eigen CO2-footprint, reduceren we ook de CO2-uitstoot in de keten. Dat doen wij samen met overheden, andere bedrijven en instanties. Voor Strukton Worksphere behoort verduurzaming (waaronder CO2-reductie) bij opdrachtgevers tot de kernactiviteiten. Worksphere zet hier onder meer de Sphere en PULSE voor in. Verder werken wij aan reductie via onder meer Paris Proof (een keteninitiatief om de emissie van gebouwen te reduceren door minder energieverbruik), het keteninitiatief Spoorballast (verminderen uitstoot bij productie, transport en verwerking ballastmateriaal), reductie in de betonketen (via onder andere het initiatief Beton Bewust, het betonakkoord), reductie in de asfaltketen. Aan deze initiatieven zitten concrete doelstellingen vast.

Initiatieven in de sector

Ook aan andere – soms meer algemene – initiatieven nemen wij proactief deel. Denk aan de coalitie Anders Reizen, Green Citydeal EnergieRijk Den Haag, de Mailieveldverklaring, de Duurzame Leverancier, Solaroad, Asfalt Impuls en Emissieloos Netwerk Infra.

Extraatje: opname van CO2

In plaats van alleen de CO2-uitstoot laten afnemen, kunnen we natuurlijk ook zorgen dat er CO2 wordt opgenomen. Dat doen we ook! Waar mogelijk en wanneer de opdrachtgever het betaalt, zetten we olivijn in om de CO2-uitstoot te binden .Olivijn is een natuurlijk mineraal dat relatief snel CO2 opneemt. Daarnaast ontwikkelt Strukton Civiel beton dat is gemaakt met Miscanthus gras. Dat gras neemt tijdens de groei vier tot vijf keer zoveel CO2 op als een bos met een vergelijkbare omvang. Onder andere de Green Silence Wall bestaat uit dit beton. 

Meer informatie

Marieke Wijbenga


+31 6 11 29 18 33

CO2-Prestatieladder

Wij handelen CO2-bewust in onze eigen bedrijfsvoering, bij de uitvoering van projecten en in de keten. Hoe wij dat doen, vind je op de pagina over de CO2-Prestatieladder.

Ontdek hoe wij CO2 reduceren