Bekijk alle artikelen

Slimme steden bouwen met bytes en beton

Meten is weten, zo luidt het credo. Met sensoren en digitale netwerken kunnen we ook steeds meer aspecten van onze leefomgeving in kaart brengen – denk aan de smart city beweging. Dat is nuttig om de complexe uitdagingen waarvoor onze steden en stedelijke gebieden staan, helder te krijgen. Maar er is meer nodig dan data alleen.

“De stad van de toekomst is slim, dat staat vast. Het is een ontwikkeling die een enorme impact gaat hebben op ons dagelijks leven. Dat zien we ook steeds duidelijker terug in de vraag van onze opdrachtgevers”, zegt Eric van Roekel, directeur van het Strukton Civiel Startup & Innovation Center. Dit onderdeel van Strukton Civiel signaleert ontwikkelingen in de markt en initieert vervolgens acties om daarop in te spelen. “Er wordt steeds meer gemeten – denk bijvoorbeeld aan sensoren die verkeersstromen in beeld brengen of de luchtkwaliteit meten. Zo ontstaat een woud aan digitale data die van grote waarde kunnen zijn bij het efficiënt inrichten van de fysieke infrastructuur. Maar in veel gevallen ontbreken nog de juiste tools om die vertaalslag te maken. Hoe kom je vanuit die data tot bijvoorbeeld een goede inrichting van een straat, voor alle weggebruikers? Om de koppeling tussen digitale en fysieke infrastructuur te realiseren, heb je andere expertise nodig: die van technologiepartijen.”

Samen slimmer
Die koppeling is van groot belang: niet alleen voor de infrasector maar voor de samenleving als geheel. Daarom besloot Strukton Civiel om het initiatief te nemen en een onafhankelijk platform op te richten, los van de eigen organisatie: WeCity. Het doel van dit platform is om opdrachtgevers, aannemers en digitale leveranciers bij elkaar te brengen en zo sneller, effectiever en efficiënter te kunnen digitaliseren bij infrastructurele uitdagingen. Met uiteindelijk als doel om een betere leefomgeving te creëren voor gebruikers en bewoners. “WeCity wil juist de samenwerking op dit gebied te vergroten. Je kunt als aannemer, digitale partner of opdrachtgever niet in je eentje een smart city maken. Samen zijn we slimmer en kunnen we ook onze steden slimmer maken”, zegt Annemarie Boereboom, CCO bij WeCity. “

Innovaties bundelen
Veel steden en gemeentes zijn al individueel bezig om de eerste stappen te zetten op digitaliseringsgebied. Vaak gebeurt dit in de vorm van een proeftuin of pilot. Maar na afloop vindt er weinig uitwisseling over kennis en oplossingen plaats. Daardoor kunnen oplossingen niet schaalbaar worden uitgerold. “WeCity wil daarin verandering brengen”, zegt Boereboom. “Daarom is WeCity een open platform, waar alle slimme innovaties van opdrachtgevers, aannemers en digitale partners samenkomen. Alle digitale oplossingen die op het platform worden aangeboden, voldoen aan een set van criteria op het gebied van privacy, security en open source technologie. Daardoor zijn ze gemakkelijk met elkaar te combineren en kunnen opdrachtgevers digitale oplossingen stap voor stap invoeren en uitbreiden.”

Beter sturen op afvalscheiding
DBI Container Service is een van de digitale partners van WeCity die via het platform zijn diensten zal aanbieden. Het bedrijf is specialist in het ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers en heeft een open source container management beheersysteem, ICBIS. Dat helpt (semi)overheden en andere organisaties om real time data te verzamelen over afvalstromen en daarmee beter te sturen op, bijvoorbeeld, het scheiden van afval of de optimalisatie van ophaalroutes. Rudolf Valkema, relationship manager bij DBI Container Service, is enthousiast over het nieuwe platform “Met WeCity vormen we een breder front om de ontwikkeling naar smart cities versnellen. Tegelijkertijd werkt het samenbrengen van slimme diensten en oplossingen uit de volle breedte van de markt inspirerend voor opdrachtgevers en aannemers: er is immers vaak veel meer mogelijk dan men denkt!”

De samenwerking binnen WeCity is goed, vindt Valkema. “De lijnen zijn kort en het contact is goed. Dat werkt prettig. Het platformopzet werkt ook kruisbestuiving in de hand. Door samen te werken met anderen digitale partners kun je tot een totaaloplossing komen die precies past bij een opdrachtgever. Anders had je elkaar wellicht niet gevonden.”

Weggebruik real time in beeld
Ook Mobility Sensing is een digitale partner, op het gebied van smart traffic monitoring. Het bedrijf heeft de StreetSense ontwikkeld, een slimme sensor die wegbeheerders continu informatie biedt over de straat en het gebruik ervan, tegen lagere kosten dan traditionele oplossingen zoals lussen in de weg. Of een aanpassing in een verkeerssituatie het beoogde resultaat heeft, wordt zo direct zichtbaar.  Het besluit om mee te doen met WeCity was snel genomen én geregeld, zegt Tom van der Ven, directeur bij Mobility Sensing. “Het is goed om aangesloten te zijn bij een partij als WeCity, die de ‘smart city’ boodschap uitdraagt en concreet aangeeft hoe slimme oplossingen opdrachtgevers kunnen helpen.”

Ook Van der Ven ziet actieve kennisdeling als voordeel van het partnerschap. “Vooral omdat WeCity partners in deze specifieke infrastructuur niche bij elkaar brengt. Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen specialiteit. Voor ons als start-up kan WeCity bovendien deuren openen die anders gesloten bleven: je komt als kleine partij niet zo snel binnen bij een gemeente of overheid.”

De eerste stap zetten
“Digitalisatie is geen doel op zich maar een middel om oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen die grote impact zullen hebben op ons leven, zoals duurzaamheid en mobiliteit”, benadrukt Boereboom. “Met WeCity willen we de drempel om dit soort nieuwe oplossingen toe te passen, verlagen. Want die eerste stap zetten, is echt cruciaal om de leefbaarheid in steden en stedelijke gebieden ook in de toekomst te borgen.”

Samenwerken aan slimme infrastructuur
Strukton bouwt samen met opdrachtgevers en partners aan de digitalisering van de infrastructuur: smart cities hebben immers de toekomst. Daarbij draait het niet alleen om het samen bedenken van slimme, technische oplossingen maar ook om het vinden van nieuwe manieren om efficiënter en effectiever met elkaar samen te werken en nieuwe standaarden ervoor te ontwikkelen. Vertrouwen vormt de basis. Dan komen vakmanschap en innovatie echt tot hun recht.

Bron: NRC

 

Bouw mee met WeCity

WeCity is een onafhankelijk, open en transparant platform waar vraag en aanbod op het gebied van smart city oplossingen samenkomen. WeCity helpt steden in hun ambitie zich te ontwikkelen tot smart cities, waarbij duurzaamheid, leefbaarheid, inclusiviteit en flexibiliteit centraal staan. Provincie Utrecht is een van de launching customers. Wil je meer weten over samenwerken met Strukton Civiel? Of wil je meebouwen met het WeCity platform aan smart cities?

Klik hier voor meer info