Bekijk alle artikelen

Forse CO2-reductie in 2020

In 2020 reduceerden we als Strukton Groep de CO2-uitstoot als gevolg van onze in Nederland gevestigde activiteiten met maar liefst 14,5% (6158 ton) ten opzichte van 2019. Sinds 2009 hebben wij onze uitstoot inmiddels met 47% teruggebracht. Daarmee liggen we ruim op schema voor onze doelstelling van 55% reductie voor 2030 ten opzichte van 2009.

De forse reductie in 2020 kwam voor een groot deel door de maatregelen als gevolg van de corona-uitbraak. De uitstoot van lease- en bedrijfsauto’s en andere vervoersmodaliteiten (woon-werkverkeer, zakelijke kilometers privé-auto’s) namen flink af. Ook de toename van het aantal elektrische auto’s in het leasewagenpark van Strukton leidt tot een daling van de uitstoot. Begin 2019 reden er 22 elektrische Strukton-auto’s rond, begin 2020 waren dat er 150 en eind 2020 telde het wagenpark 243 elektrische auto’s.

Vanaf 2021 ook België

Tot op heden namen we in onze CO2-footprint de op Nederland gerichte activiteiten mee. Met ingang van 2021 nemen we ook de uitstoot van Strukton Rail in België mee in de footprint. De invloed hiervan op de footprint van ons groepstotaal zullen we separaat weergeven.

Meer over de footprint van Strukton, ontwikkelingen, plannen en initiatieven is te lezen in het CO2-voortgangsverslag.

CO2-Prestatieladder

Wij handelen CO2-bewust in onze eigen bedrijfsvoering, bij de uitvoering van projecten en in de keten. Hoe wij dat doen, vind je op de pagina over de CO2-Prestatieladder.

Ontdek hoe wij CO2 reduceren