Bekijk alle artikelen

Strukton Civiel bundelt krachten verder

Strukton Civiel zet in op het verbeteren van het projectresultaat, het optimaliseren van de asfaltproductie en het verlagen van de algemene kosten. Dit betekent dat de vier projectbedrijven (Strukton Civiel West, Strukton Civiel Noord & Oost, Strukton Civiel Zuid en Strukton Civiel Projecten) geïntegreerd gaan worden in één projectorganisatie. Daarnaast wordt de asfaltcentrale in Schagen gesloten. Daarmee bouwt Strukton Civiel aan een stevige positie als specialist, op het gebied van wegenbouw met winstgevende posities in de gehele waardeketen. Deze keuzes vloeien voort uit de langetermijnstrategie van Strukton Civiel.

Asfaltmarkt

We gaan de asfaltketen van Strukton Civiel optimaliseren. De asfaltmarkt is een krimpende markt, die gekenmerkt wordt door structurele overcapaciteit. Wet- en regelgeving op het gebied van uitstoot van emissies en gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld CO2 uitstoot en Benzeenproblematiek) worden steeds strenger en vereisen grootschalige investeringen in bestaande asfaltcentrales. Deze ontwikkelingen leiden tot een consolidatie van asfaltcentrales en sluiting van verouderde- vaak kleinere-, regionale centrales. Asfaltcentrale Schagen gaan we mede om deze reden sluiten. Onze activiteiten op het gebied van PMB/bitumen evenals de R&D op asfalt/bitumen blijven onverminderd doorgaan.

Eén geïntegreerde projectenorganisatie

Om als organisatie toekomstbestendig en kostenefficiënt te zijn, zullen de vier aparte projectbedrijven met eigen processen en systemen geïntegreerd worden in één projectorganisatie. Dit houdt niet in dat we alles centraal vanuit Utrecht gaan organiseren; we vinden het belangrijk dat we dichtbij onze klanten blijven werken.

De komende maanden werken wij gezamenlijk met alle stakeholders de plannen verder uit. In de tussentijd blijft onze winkel natuurlijk gewoon open. Wij blijven onze klanten met dezelfde toewijding en energie helpen.