Bekijk alle artikelen

Integraal aan de slag in Amsterdam voor meer intercity’s

Op Goede Vrijdag ontvingen wij goed nieuws, ProRail maakte namelijk kenbaar dat het project Amsterdam Sloterdijk (onderdeel van het PHS-programma Amsterdam-Eindhoven) voorlopig gegund werd aan Strukton. Precies een week geleden is het project definitief gegund en tevens officieel gestart. De komende anderhalf jaar voeren we op en rondom station Amsterdam Sloterdijk aanpassingen door, die er in de toekomst toe leiden dat er op het traject zes intercity’s per uur mogelijk zijn. Op 30 december 2022 wordt het project opgeleverd.

Met het binnenhalen van project Amsterdam Sloterdijk vult Strukton de portefeuille met integrale projecten verder aan.

Het werk bevat in hooflijnen:

  • Het verlengen van het perron aan de Amsterdamse zijde met 60 meter. 
  • Het inkorten van het perron met 60 meter aan de Haarlem zijde. 
  • Het saneren van de vrije-baan beveiliging en realiseren van een emplacementsbeveiliging. 
  • Het realiseren van besturings- en bijstuurmogelijkheden door het plaatsen van vier wissels.
  • Ontwerp, levering en realisatie van een relaishuis. 
  • Ontwerp, levering en installatie van een nieuwe interlocking (e-lXL) en overige installaties zoals telecom- en voedingsinstallaties.
  • Up-to-standard maken van de perrons 3/4, 5/6 en 7/8 waaronder tegelwerk, betonreparaties en het vernieuwen van plafondplaten en tegelverharding. 

Deadline van groot belang

ProRail heeft de grote wens om niet alle werkzaamheden in de laatste TVP uit te voeren. Reden hiervan is dat de grote ombouw van Amsterdam Centraal hier nauw op aansluit en dit geen enkele vertraging mag en kan oplopen. Om er zeker van te zijn dat dit werk tijdig gereed is, is een robuuste en flexibele planning opgesteld. 

Gunningscriteria

Naast prijs, was ook het risicoplan een belangrijke factor in de gunningscriteria. In dit risicoplan werd naast een uitgewerkte, beheerste planning ook gevraagd naar andere risicofactoren en de beheersing hiervan op dit werk. Door op dit plan driemaal een 8 te scoren kwamen we als winnaar uit de bus.

Planning

De realisatie van de werkzaamheden vindt plaats in de volgende uitvoeringsperioden:
2021
Week 40 à 52 uur
Week 44 à 48 uur
2022
Week 02 à 52 uur
Week 16 à 52 uur
Week 42 à 128 uur

Strukton bedrijven bundelen krachten

Het is een integraal werk, waarbij alle Strukton Rail Nederland onderdelen en ook Molhoek-CCT en Strukton Infratechnieken meedoen. In gezamenlijkheid is gezocht naar de beste uitvoeringsmethode. We zijn ervan overtuigd dat we deze gevonden hebben. Alle disciplines zijn hard nodig om ervoor te zorgen dat het werk succesvol uitgevoerd kan worden binnen de voorgeschreven uitvoeringsperioden.

 

Het Programma Hoogfrequent Spoor Amsterdam-Eindhoven

Een snel en hoogfrequent spoornetwerk versterkt de aantrekkingskracht van het spoor en vergroot de keuzevrijheid in mobiliteit.

Lees meer