Bekijk alle artikelen

Sterke kademuur voor historische kern Middelharnis

De kademuren van de Havenkom voldeden niet meer. Strukton Civiel voerde onderzoeken uit naar de historie en de staat van de muren. Dit resulteerde in zes secties. De oudste muren zijn versterkt en gerestaureerd. Eén deel behoefde alleen onderhoud en een aantal korte stukken zijn vernieuwd.

Het centrum van Middelharnis heeft historische waarde en daar weten wij als Erkend Restauratiebedrijf wel raad mee. De oude kadelijnen zijn exact hetzelfde gebleven. We hebben de verschillen in materialen overgenomen en oude spui-uitlaten in de muren teruggebracht. Bovendien hebben we een verdwenen waltrap opnieuw zichtbaar gemaakt. Dit alles door de juiste onderzoeken, ontwerpkeuzes en uitvoeringstechnieken.

In Bouwteam brachten we onze ontwerp- en restauratiekennis in met als doel: maximaal behoud van de bestaande constructies.

Aandacht voor de hele context
Naast het beschermde dorpsgezicht zijn bereikbaarheid en veiligheid belangrijk. Bewoners en bedrijven hebben meegedacht met het ontwerp en het gebied is daardoor publieksvriendelijk van inrichting. De uitvoering planden we in overleg met de gemeente buiten het hoogseizoen. Door onze uitvoeringsmethode vanaf het water konden restaurants en winkels openblijven.

Optimalisaties in Bouwteam
Ons voorstel om de versterking van de kademuur in secties verschillend aan te pakken, werkten we in Bouwteam uit. Juist dan komen alle gemeente-eisen, omgevingswensen en onze kennis van ontwerp en uitvoering prachtig samen. Samen beheersten we in een vroeg stadium kwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid, planning, risico’s en natuurlijk de historische waarde.

Trillingsvrije methode
De oude delen van de kademuur waren niet sterk genoeg meer. Met boorpalen door de bestaande gemetselde constructie hebben we voor versterking gezorgd. Op een paar locaties vervingen we de hoofdconstructie door stalen damwanden die we vanaf ons werkschip op hun plaats hebben gedrukt. Door vanaf ons werkschip de palen te boren en de damwanden te drukken, voorkomen we trillingen. Dit is de veiligste aanpak voor de historische panden in de omgeving.

Droog metselen onder de waterlijn
Het metselwerk hebben we deels hersteld en deels vervangen. Onder de waterlijn deden we dit vanuit een stalen droogzetkuip aan de kademuur. Hierdoor hoeven we de waterstand in de haven niet te verlagen en geen bouwkuipen te maken. We voorkomen hiermee schade aan de historische omgeving. Steen en mortel hebben we gekozen door oude materialen te beproeven. Bakstenen zijn per kademuur op de oorspronkelijke afmeting en kleur gebakken.

“Met onze werkmethode voorkwamen we schade aan historische panden en bleven restaurants bereikbaar”

Fransie van de Tonnekreek, rayonmanager