Bekijk alle artikelen

Strukton krijgt project IJboulevard gegund

In opdracht van de gemeente Amsterdam, voor hoofdaannemer van Hattum en Blankevoort voert Strukton Immersion Projects in het komende anderhalf jaar een deel van het project IJboulevard uit. Binnen dit project zijn wij verantwoordelijk voor het transport en plaatsen van drie betonnen caissons die straks de basis vormen van een geheel nieuw te creëren fietsenstalling.

In opdracht van de gemeente Amsterdam, voor hoofdaannemer van Hattum en Blankevoort voert Strukton Immersion Projects in het komende anderhalf jaar een deel van het project IJboulevard uit. Binnen dit project zijn zij verantwoordelijk voor het transport en plaatsen van drie betonnen caissons die straks de basis vormen van een geheel nieuw te creëren fietsenstalling. Dit jaar wordt gestart met de engineering, begin volgend jaar met de eerste werkzaamheden. Begin 2022 wordt de basis van de fietsenstalling, die ruimte biedt aan maar liefst 4.000 fietsen, overgedragen aan Van Hattum en Blankevoort.

Het aantal reizigers per trein en bus neemt de komende jaren flink toe. In steeds meer grote steden zie je grootschalige fietsstallingen uit de grond stampen. Ook de gemeente Amsterdam is op zoek naar een oplossing voor het toenemende aantal fietsen op en rondom het station. Vanuit deze toenemende vraag is de opdracht op de markt gekomen voor het ontwikkelen van een ondergrondse fietsenstalling.

Eind april is de opdracht gegund aan hoofdaannemer van Hattum en Blankevoort. Al ver daarvoor is Strukton Immersion Projects in contact gekomen met het bedrijf en is de tender integraal uitgewerkt. Strukton Immersion Projects brengt dezelfde technisch manager vanuit het project Noord/Zuidlijn mee, die al vanuit een eerder project nauwe contacten en ervaring heeft opgebouwd met Port of Amsterdam en de metrodienstregeling.

Bijzonder transport

De drie betonnen constructies worden eind volgend jaar op een speciale locatie voorgebouwd. Vanaf daar zullen zij gedurende zes dagen, 24 uur per dag te water gelaten worden. De grootste constructie is maar liefst 90 meter lang en 20 meter breed. Er is niet zomaar gekozen om het transport via het water te laten verlopen. Zowel de stad als de reizigers ondervinden op deze manier zo min mogelijk hinder van het transport. Als de betonnen constructies eenmaal aangekomen zijn bij de IJboulevard worden ze tot op de millimeter nauwkeurig geplaatst, aan elkaar gemaakt.

Aanvaarbescherming

In het project IJboulevard is ook een losse aanvaarbescherming voorzien. Hierdoor is er een goede bescherming tegen eventuele aanvaringen vanaf het IJ. Strukton Immersion Projects levert het project begin 2022 op. Vervolgens wordt de fietsenstalling gereed gemaakt voor ingebruikname medio 2023.