Bekijk alle artikelen

Aanleg extra rijstroken A15 Papendrecht - Sliedrecht

Rijkswaterstaat start deze zomer met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van extra rijstroken tussen Papendrecht en Sliedrecht. Strukton Civiel voert de werkzaamheden uit en plaatst eind juni de bouwborden om de verbreding van dit deel van de A15 aan te kondigen.

Extra rijstroken
Om de doorstroming en veiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren voegt Rijkswaterstaat in beide richtingen een rijstrook toe. Richting Gorinchem komt tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost een extra rijstrook met vluchtstrook en richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Papendrecht. Hiervoor benutten we de ruimte in de middenberm en de buitenbermen tussen de weg en de geluidschermen. De geluidsschermen blijven op dezelfde plek staan en blijven even hoog. Eind 2021 is het werk gereed. 

Voorbereidend werk 
Ter voorbereiding op de aanleg van de extra rijstroken graven we proefsleuven om de exacte ligging van kabels en leidingen vast te stellen. Ook onderzoeken we de kwaliteit en stabiliteit van de ondergrond en inspecteren we de vangrails. 

Vanaf eind juli wordt tussen Sliedrecht-West en Papendrecht richting Rotterdam op de buitenbermen achter de vangrail de zogenaamde voorbelasting neergelegd. Dit is een grote berg zand die een klein jaar blijft liggen. Die voorbelasting is nodig om de ondergrond te laten inklinken, zodat de weg later niet verzakt. 

Verwachte hinder
De voorbereidende werkzaamheden leveren naar verwachting geen hinder op. Als volgend jaar de daadwerkelijke verbreding van de A15 start, sluiten we per rijrichting de weg twee weekenden lang gedeeltelijk af. Deze weekendafsluitingen vinden naar verwachting plaats in de zomervakantie van 2021. 

Bereikbaarheid Drechtsteden
Rijkswaterstaat past de komende jaren in en rond de Drechtsteden het huidige wegennet aan om files te verminderen en de bereikbaarheid te verbeteren. Denk hierbij o.a. aan nieuwe aansluitingen van de N3 op de A16 en A15. Recent heeft het ministerie van IenW ook een verkenning gestart naar verbetering van de doorstroming op het aansluitende deel van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de komende jaren een forse opgave om oudere bruggen, viaducten, sluizen en tunnels te vervangen of te renoveren. De renovatie van o.a. de Wantijbrug, de Merwedebrug bij Papendrecht en het groot onderhoud van de N3 zijn onderdeel hiervan.