Bekijk alle artikelen

Complexe en spectaculaire operatie Rijswijk succesvol uitgevoerd

Groot en zwaar zijn ze, de nieuwe brugdelen voor de spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens tussen Delft en Rijswijk. In het weekend van 18 en 19 april zijn deze brugdelen aangevoerd en ingehesen. Overweg het Haantje was voor 60 uur lang afgesloten. De eerste stap naar een bredere en hogere spoorbrug geschikt voor vier sporen is gezet.

Het werk is bijzonder omdat het zwaar transport is, er grote kranen nodig zijn om de brugdelen op hun plek te hijsen, er veel gebeurt in korte tijd, op een krappe locatie. De bruggen zijn 87 ton zwaar, 18m lang, 5m breed. 

Een uitvoeringsweekend als deze brengt nogal wat risico’s met zich mee. Een gedegen voorbereiding is van belang. Zo zijn de voorbereidingen voor collega Stef van Gemeren, Werkvoorbereider Strukton Civiel Projecten al vorig jaar september gestart.  

 

“Voor ons zat het grootste risico in de vraag; kunnen we de brug met dat gewicht en die omvang verantwoordt veilig inhijsen naast een indienstzijnd spoor? Hoe voorkom je dat de brug de bovenleiding raakt die onder spanning staat?”

 

 

Strakke planning

De grote kraan werd op vrijdagavond opgebouwd, want in de nacht is eerst het landhoofd aan de kant van DSM op zijn plek gehesen. Het landhoofd vormt de ondersteuning van de brug, een essentieel onderdeel.

Op zaterdagochtend 8.20 uur kwam de eerste stalen brug (4,25 meter breed en 17 meter lang) in Rijswijk aan met transportbegeleiding. Dat was net op tijd, want om 9.30 uur werd begonnen met het hijsen.

Om half elf lag het eerste brugdeel op de goeie plek. De rest van de dag werd besteed aan het stellen en finetunen van de ligging van de brug. De hijskraan werd vervolgens gedemobiliseerd en weer opgesteld aan de andere kant van de spoorbaan om vervolgens op zondag dezelfde werkzaamheden nogmaals uit te voeren. Hiermee kwam ook het tweede brugdeel op zijn plek te liggen.

Dit werk was een vingeroefening voor TVP 5&6 die in 2021 plaats gaan vinden. Deze TVP’s zijn nog gecompliceerder qua planning en werkzaamheden. In deze TVP’s worden de volgende bruggen ingehesen. De lessen die we uit dit uitvoeringsweekend hebben getrokken nemen we mee naar 2021.
De spoorbrug is onderdeel van het programma hoogfrequent spoorvervoer (PHS), het project waarmee het spoor geschikt wordt gemaakt om meer treinen te kunnen laten rijden.

 

Maatregelen corona

Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ dat door het ministerie is vastgesteld is tijdens dit weekend gevolgd.  Ook zijn er de nodige maatregelen getroffen om de 1,5 meter afstand te respecteren.
Dat betekent bijvoorbeeld alleen naar je werk toekomen, schaften per toerbeurt, en op het werk zelf ook zoveel mogelijk die 1,5 meter in acht nemen. En dat kon veelal ook, omdat het veel montagewerk is dat we hebben gedaan.

 

Meer over het project

Steeds meer mensen reizen met de trein. Vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Rijswijk – Rotterdam werkt Strukton de komende jaren in opdracht van ProRail aan de benodigde faciliteiten.

Bekijk hier de projectpagina