Bekijk alle artikelen

Unieke beproeving glazen waterkering

Combinatie Herik/Strukton vof voert voor Waterschap Limburg een project uit ter versterking van de dijk bij Neer. Binnen dit project is een toepassing bedacht van een glazen waterkering. Deze glazen waterkering wordt bij kennisinstituut Deltares op ware grootte uitvoerig getest.

Combinatie Herik/Strukton vof voert voor Waterschap Limburg een tweejarig project uit ter versterking van de dijk bij Neer in de gemeente Leudal. Binnen dit project is een toepassing bedacht van een glazen waterkering. Deze glazen waterkering wordt bij kennisinstituut Deltares op ware grootte uitvoerig getest in de Deltagoot. Bij een positief resultaat heeft Waterschap Limburg de primeur voor een glazen waterkering die aan alle strenge veiligheidseisen voldoet, zorgt voor zichtbehoud op de Maas en daarmee als beproefd systeem binnen dijkversterkingsprojecten op specifieke locaties ingezet kan worden.

Veiligheid en zichtbehoud
De dijkversterking in Neer bestaat uit het versterken van de groene dijk over ongeveer 1.600 meter en het versterken van een harde kering (keermuur) van ongeveer 550 meter. Het project kent een intensief omgevingsproces. De verhoging van de harde kering met 70 cm betekende dat bij diverse woningen het zicht op de rivier de Maas zou wegvallen. Bewoners willen het uitzicht op de Maas behouden. Voor het waterschap was het aspect veiligheid het belangrijkste. Zij ging daarom in gesprek met de bewoners en onderzocht de mogelijkheden. Uiteindelijk heeft Waterschap Limburg gekozen voor het innovatieve concept om een deel van de waterkering uit te voeren in glas, waarbij zowel de veiligheid als het zichtbehoud zijn geborgd. Combinatie Herik/Strukton vof ontwerpt en realiseert de glazen kering. Het plan is om deze glazen kering in het najaar van 2020 te plaatsen, waarbij de afronding van het totale project eind 2020 is voorzien.

Glazen panelen
De glazen panelen zijn opgebouwd uit meerdere lagen glas en folie. In nauw overleg met de ervaren glasleverancier Scheuten is de ideale dikte en samenstelling qua sterkte en transparantie berekend en bepaald, waarbij steeds het doel voor ogen is gehouden om de doorkijk naar de Maas te behouden en tegelijkertijd te voldoen aan de waterveiligheidsnormen. Het glas en folie dat wordt toegepast is van hoogwaardige kwaliteit zodat het ook goed bestand is tegen invloeden van buitenaf, zoals weersinvloeden. De glazen panelen worden aangebracht over een totale lengte van 80 meter, verdeeld over een viertal tracés, waarvan de langste een lengte heeft van 30 meter.

Waterkering getest bij Deltares
Voorafgaand aan de plaatsing wordt een proefopstelling van de glazen kering bij Deltares in Delft onderworpen aan diverse proeven. De proeven vinden in de week van 20 januari plaats in de bekende testfaciliteit de ‘Deltagoot’. Een proefopstelling van de kering, nagebouwd op werkelijke grootte, wordt daar getest op golfbelasting en het weerstaan van drijvende objecten. Als representatief drijvend object wordt gebruik gemaakt van een 6 meter lange boomstam van 800 kg en een doorsnede van 40 cm, die met een bepaalde snelheid tegen het glas botst. Met het uitvoeren van diverse proeven wordt aangetoond dat de glazen kering bij een hoogwater bestand is tegen optredende belastingen, zodat bewoners achter de dijken goed beschermd zijn. Op basis van de testresultaten wordt het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) gevraagd om een positief advies voor het toe te passen systeem.

Meer lezen over het project Dijkversterking Neer?

Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om onze klanten – landelijk en regionaal – van dienst te zijn. En bouwen we aan infrastructuur waarop Nederland zich fluitend voortbeweegt.

Ontdek dit project