Bekijk alle artikelen

Verbouwing station Groningen gegund aan Strukton Civiel

De verbouwing op en rond het monumentale station Groningen kan van start. Vandaag is met de ondertekening van het contract tussen ProRail en Strukton Civiel het stationscontract van project Groningen Spoorzone definitief gegund. De samenwerkende partijen gaven hiermee het startsein om station Groningen klaar te maken voor de toekomst.

In mei dit jaar maakten de partners van project Groningen Spoorzone bekend dat Strukton Civiel de voorkeursaanbieder was voor de stationsverbouwing. Zij werken in nauwe samenwerking met Koen van Velsen architecten, Royal HaskoningDHV en kunstenaar Gabriel Lester.

Hun aanbiedingsontwerp sloot het beste aan bij het monumentale karakter van het station. In de periode van mei tot nu is het ontwerp samen met alle betrokken partijen verder uitgewerkt en getoetst.

Vervolgstappen

Er is hierbij vooral gekeken naar technische details en of het ontwerp in de praktijk te realiseren is. De samenwerkende partijen binnen het project Groningen Spoorzone vertrouwen erop dat Strukton Civiel het omvangrijke en complexe stationsproject beheersbaar en succesvol kan realiseren. Strukton gaat de komende maanden aan de slag om het ontwerp definitief te maken en het werk buiten voor te bereiden.

 

Werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden starten in de eerste helft van 2020, zoals het verhuizen van de winkelruimtes die nu op het perronplein staan en het verwijderen van de sporen op het huidige opstelterrein aan de zuidzijde van het station. Dit laatste kan vanaf juni volgend jaar omdat dan het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren klaar is en treinen daar kunnen parkeren.

Nadat er ruimte is gemaakt, kan de bouw van de voetgangerspassage, fietstunnel, fietsenstalling, perrons, busonderdoorgang en het busstation starten. Naar verwachting is de verbouwing van het station in 2023 klaar.

 

Groningen Spoorzone

De aanpassingen van station Groningen vallen onder het project Groningen Spoorzone. Dit is een samenwerkingsproject van provincie Groningen, gemeente Groningen, NS, ProRail en het Rijk, waarbij aanpassingen aan sporen en stations tussen Haren en Groningen zorgen voor een goede bereikbaarheid van Groningen.

Reizigers per trein, bus, fiets en te voet kunnen in de toekomst nog comfortabeler, sneller en gemakkelijker hun bestemming bereiken. Het project is onderdeel van Spoorplan Noord-Nederland. Met dit plan nemen de reismogelijkheden met de trein in het noorden flink toe en ontstaan er snellere verbindingen in de regio en naar de Randstad.

 

Strukton Civiel

Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als één Strukton Civiel beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe infrastructurele vraagstukken uit de markt te beantwoorden. Dit doen we voor project Hoofdstation Groningen vanuit onze regio Noord & Oost, het landelijke Strukton Civiel Projecten en de productbedrijven GBN, Strukton Prefab Beton, Strukton Milieutechniek en Molhoek-CCT. Sterk projectmanagement, grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.

Meer nieuws

Artikel

Groningen Spoorzone 28,5 dagen buiten dienst

Lees meer
Lees meer over Groningen Spoorzone 28,5 dagen buiten dienst

Artikel

Groningen Spoorzone in 3D

Lees meer
Lees meer over Groningen Spoorzone in 3D
Onze verhalen

Lees hier meer over station Groningen

Groningen klaar voor meer reizigers