Bekijk alle artikelen

Renovatie van Rheinbrücke Maxau

Dit voorjaar werd door Strukton en partner Leonhard Weiss, het hoogsterktebeton (HSB) aangebracht op de noordelijke helft van de Rijnbrug.

Met het concept van een overlaging met HSB biedt Strukton met zijn jarenlange ervaring op de Nederlandse markt ook voor de Duitse markt een unieke oplossing. Dit traject is succesvol afgerond en het team kan terugkijken op een mooie prestatie na een periode van hard werken!

Om het speciale beton te beschermen tegen de weersinvloeden zijn de werkzaamheden weer uitgevoerd onder een 350 meter lange doorwerkvoorziening. De brug is volledig afgesloten voor alle verkeer om trillingen en vervormingen tijdens het verhardingsproces te minimaliseren.

Het project
In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn er in Europa duizenden stalen bruggen gebouwd. Maar niemand heeft toen de toename van het vrachtvervoer en de belasting per vrachtwagen voorzien. Door deze toename hebben veel bruggen uit die periode nu last van vermoeiingsscheuren in de stalen dekplaat. Een in Nederland ontwikkelde oplossing is het vervangen van het asfalt door een laag zwaar gewapend constructief hoge sterkte beton, HSB. Het grote voordeel van deze oplossing is dat er geen extra gewicht op de brug komt, maar dat de spanning in de stalen dekplaat wel met 80-90% afnemen. In Nederland zijn al diverse van dit soort projecten uitgevoerd, waaronder de brug bij Ewijk, met Strukton als aannemer. In Duitsland liggen nog minimaal 60 bruggen die ook in aanmerking komen voor een HSB-overlaging. Voor de Rheinbrucke Maxau in Karlsruhe zocht een onderdeel van Leonhard Weiss, een Duits bouwbedrijf met een gespecialiseerde tak in onderhoudswerk en gietasfalt, een Nederlandse partner. In deze combinatie is de eerste aanbesteding direct gewonnen.

Maxau

Naast het overlagen met HSB wordt de brug ook versterkt. In de koker worden lokaal extra stalen ribben en flenzen aangebracht. Verder wordt er gelijk groot onderhoud gepleegd, met onder meer het vervangen van hemelwaterafvoeren, het vernieuwen van gietasfaltstroken en werkzaamheden op het gebied van herstel/conservering. Nu de eerste fase bijna is afgerond kan worden uitgekeken naar de tweede fase van het project De volgende stortweekenden staan gepland voor september/oktober 2019.

In Duitsland is de versterking van de Rheinbrucke Maxau het eerste project dat met onze Nederlandse overlagingstechniek wordt uitgevoerd. Daarom wordt er door verschillende Duitse Bundeslander en media nauw meegekeken met het verloop van het project. Als het succesvol blijkt zou het kunnen leiden tot meer mooie Duitste brugrenovaties waarin we onze expertise kunnen laten zien.