Bekijk alle artikelen

Gunning Project Rijswijk-Rotterdam civiel en spoor

ProRail heeft binnen het Programma Hoogfrequent Spoor het project Rijswijk – Rotterdam DS1 Spoor en Civiel gegund aan Strukton.

ProRail heeft binnen het Programma Hoogfrequent Spoor het project Rijswijk – Rotterdam DS1 Spoor en Civiel gegund aan Strukton. De focus in de aanbieding van Strukton ligt op het beperken van de hinder voor de omgeving en het creëren van tijd en ruimte voor een vlekkeloze systeemintegratie. Door een slimme fasering en uitvoeringsmethode wordt de overlast voor de reizigers op station Delft Zuid van twee jaar teruggebracht naar een half jaar. De werkzaamheden buiten gaan in november 2019 van start. Het project zal worden afgerond in de zomervakantie van 2024.

Capaciteitsuitbreiding
Tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal gaan per richting acht Intercity’s en zes Sprinters per uur rijden. Ook komt er meer spoorcapaciteit voor goederenvervoer op dit traject. Om dit te kunnen realiseren, wordt het spoor tussen Rijswijk en Delft Zuid verdubbeld van twee naar vier sporen. Verder worden tussen Delft Zuid en Rotterdam de seinen verbeterd.

Aanpassingen in en rond Rijswijk
In Rijswijk wordt een onderdoorgang aangelegd ter vervanging van overweg ’t Haantje. De nieuwe onderdoorgang komt 250 meter ten noorden van de huidige overweg en wordt ingepast in de lokale ontwikkeling van de gemeente Rijswijk. Op de locatie van de huidige overweg komt een spoortoegang voor hulpdiensten en spooraannemers.

De spoorbrug over de Kerstanjewetering op de grens van Rijswijk en Delft maakt plaats voor een spoorbrug die geschikt is voor vier sporen. De nieuwe brug krijgt een doorvaarhoogte van 1.80 m zodat pleziervaartuigen er gemakkelijk onderdoor kunnen.

Aanpassingen in en rond Delft
Om de spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft Zuid te kunnen realiseren, wordt in het nieuwe station van Delft de westelijke buis van de spoortunnel ingericht. Deze buis – een kopie van de buis die sinds 2015 in gebruik is – is in augustus 2017 casco opgeleverd.

Station Delft Zuid krijgt een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers met toegang tot de perrons. De huidige zijperrons worden vervangen door twee eilandperrons en er komen liften om de toegankelijkheid te verbeteren.

Overige aanpassingen
Er komen geluidschermen in Delft, en het spooremplacement op het fabrieksterrein van DSM wordt aangesloten op het nieuwe spoor. Tussen Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal komen enkele nieuwe wissels in het spoor. Op Rotterdam Centraal wordt Perron 6 verlengd om de gewenste dienstregeling te kunnen rijden.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Programma Hoogfrequent Spoor is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In samenwerking met NS en KNV Spoorgoederenvervoer voert ProRail de plannen uit. ProRail werkt aan de uitbreiding van het spoor tussen Rijswijk en Rotterdam in opdracht van IenW, de gemeente Delft en de gemeente Rijswijk.