Bekijk alle artikelen

CO2-reductie op koers maar blijft aandachtspunt

Over de eerste helft van 2017 heeft Strukton de absolute CO2-uitstoot met 5,2% zien stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De uitstoot nam toe van 47.426 ton CO2 in 2016 tot 49.895 ton CO2 in 2017, gerekend over de afgelopen vier kwartalen. Het overgrote deel van de totale CO2-footprint wordt bepaald door emissies in scope 1 (directe emissie). Ook de stijging in emissies zit vooral in deze scope.

Belangrijke oorzaken voor de trendbreuk zijn:

  • Stijging in de uitstoot van het materieel als gevolg van nieuwe werkzaamheden
  • Stijging van de asfaltproductie
  • Het veranderende bedrijfsmodel van Strukton van projecten naar assetmanagement waardoor we steeds meer kilometers gaan maken.

We zijn wel ver gevorderd met het behalen van de emissiereductiedoelstelling van 15% in 2020. Dit beeld wordt weergegeven in de figuur hiernaast.

CO2-reductie blijft echter een aandachtspunt. Dit komt enerzijds door de marktomstandigheden in Nederland en anderzijds doordat het laaghangend fruit inmiddels is geplukt.

Meer informatie over de CO2-emissies en reductiemaatregelen is te vinden in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage.