Bekijk alle artikelen

Start spoorvernieuwing Moerdijkbrug

Strukton Rail is in opdracht van ProRail gestart met het vernieuwen van de spoorstaven op de Moerdijkbrug.

Deze spoorvernieuwing is noodzakelijk om van de Moerdijkbrug een veilige en betrouwbare oeververbinding voor het treinverkeer te maken. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een buitendienststelling van 17 dagen. Op zaterdagmorgen 12 augustus 2017, voor de start van de dienstregeling, verwachten wij de sporen weer veilig berijdbaar en zonder beperkingen terug in dienst te kunnen geven.

Verstevigen van de brug 
De Moerdijkbrug bestaat uit vijf afzonderlijke brugdelen. Voorafgaande aan onze werkzaamheden heeft ProRail de uiteindes van deze bruggen verstevigd met extra stukken staal om het doorbuigen ervan te reduceren. Zo wordt de vermoeiing van de spoorstaven voorkomen.

Lange compensatiesystemen 
Elke brugdeel is ongeveer 200 meter lang. Deze stalen brug zet bij warm weer uit en wordt bij koud weer dus korter. Om de trein veilig over het spoor te laten rijden, zijn er bij de overgangen van het ene brugdeel naar een ander brugdeel of naar het vaste land, speciale voorzieningen nodig die deze lengteveranderingen opvangen. Op de Moerdijkbrug is er voor gekozen om deze compensatiesystemen te bouwen met langere spoorstaven: namelijk tot wel 157 meter! Hierdoor hoeven alleen de beide compensatiesystemen op een brugdeel aan elkaar gelast te worden. Dat zal gebeuren met twee thermietlassen op het midden van elk brugdeel. Dit is uniek en nog niet eerder uitgevoerd.

Es-lassen 
Naast deze compensatiesystemen en thermietlassen bevinden zich ook nog ES-lassen op de brug. Deze ES-lassen zijn kleine openingen in het spoor. Passerende treinen verbinden de twee uiteinden van deze openingen met de wielen, waardoor er contact wordt gemaakt. Door dat contact weet de verkeersleiding waar de treinen zich bevinden. Deze ES-lassen gaan maximaal tien jaar mee. Om deze lassen over tien jaar vakkundig te kunnen vervangen, maken we aan weerszijden van de ES-lassen gaten van 50 bij 50 centimeter zodat deze eenvoudig uitgewisseld kunnen worden.

Ingegoten spoorstaven 
Op het vaste land zijn de spoorstaven met schroeven op houten of betonnen dwarsliggers gemonteerd die in steenslag zijn gelegd. Op de Moerdijkbrug zijn de spoorstaven ingegoten in een zogenaamde dekplaat, waarin goten zijn gevormd. Hierin worden de spoorstaven gepositioneerd die vervolgens worden ingegoten met een krukrubber emulsie. Om de spoorstaven te kunnen vernieuwen, worden de oude spoorstaven met een zogenaamd pizzames uit de goot gesneden, uitgenomen en afgevoerd. Nadat de goten geheel zijn schoon gemaakt kunnen de nieuwe spoorstaven gepositioneerd worden en worden ze opnieuw ingegoten. Het vernieuwen van ingegoten spoorstaven is bijzonder intensief en vraagt de nodige technologische kennis van Strukton.